Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kritisch denken met interactieve concept cartoons 1

Hoe kunnen Interactieve Concept Cartoons leerlingen in het voortgezet onderwijs stimuleren tot kritisch denken?

Project

In de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs zijn het leren van natuurwetenschappelijke kennis en het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden belangrijke leerdoelen. Met interactieve cartoons kunnen we leerlingen stimuleren tot kritisch denken en om stapsgewijs hun eigen onderbouwing te formuleren over maatschappelijke thema’s met een wetenschappelijk element. In het project willen wij Interactieve Concept Cartoons hiervoor geschikt maken.

Doel van dit project

Een belangrijk doel van onderwijs is om de jeugd in de stad voor te bereiden als verantwoordelijke deelnemer aan de diverse samenleving. In de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs zijn het leren van natuurwetenschappelijke kennis en het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden belangrijke leerdoelen. Met interactieve cartoons kunnen we leerlingen stimuleren tot kritisch denken en om stapsgewijs hun eigen onderbouwing te formuleren over maatschappelijke thema’s met een wetenschappelijk element zoals duurzaamheid, vaccinatie en genetische modificatie.

In het beoogde project willen wij het didactische instrument Interactieve Concept Cartoons hiervoor geschikt maken. Het instrument is bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het instrument ondersteunt de docent om te zorgen dat leerlingen verantwoordelijkheid ontwikkelen en opgroeien tot zelfstandige en vooral verstandige beslissers. Dit is met name van belang vanwege de diverse klassen en individuele achtergrond waarin deze kinderen opgroeien.

Resultaat van dit project

Het onderzoek ontwikkelt, implementeert, test en evalueert een nieuwe didactische vorm dat gebaseerd is op concept cartoons. Deze Interactieve Concept Cartoons zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Het gebruik hiervan levert informatie op over de hanteerbaarheid voor docenten bij het bespreken van sociaalwetenschappelijke onderwerpen en over de ontwikkeling van argumentatie door leerlingen.

De gemaakte applicatie komt online beschikbaar en kan direct worden gebruikt in het voortgezet onderwijs. De cartoons kunnen op eenvoudige wijze worden aangepast op onderwerp en er kunnen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Onderwijs en Opvoeding en de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.

Gepubliceerd door  Urban Education 21 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 dec 2019

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555