Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Inclusie in het cluster Maatschappijvakken

Een koppeling met maatschappelijke uitdaging: Inclusiviteit bevorderen in het Nederlandse onderwijs

Project

Eén van de doelen van de lerarenopleidingen aan de HvA is leraren opleiden die zich ervan bewust zijn dat inclusief handelen noodzakelijk is om kansengelijkheid in het onderwijs te creëren.

Eén van de doelen van de lerarenopleidingen aan de HvA is leraren opleiden die zich ervan bewust zijn dat inclusief handelen noodzakelijk is om kansengelijkheid in het onderwijs te creëren. Het cluster Maatschappijvakken heeft zich als doel gesteld om inclusiviteit – onderdeel van het bredere thema Urban Education - als speerpunt te nemen voor de periode 2020 – 2023. Onder andere in de zelfevaluatie (onderdeel van de accreditatie van november 2021) is afgesproken dat wij met dit thema actief een start zullen gaan maken.
Vanuit de projectgroep benaderen wij inclusiviteit in de breedste zin van het woord: verbondenheid van docent naar docent, van docent naar student, van student naar docent en van student naar student, met het doel onderlinge uitsluiting en discriminatie tegen te gaan. Het cluster Maatschappijvakken wil komend studiejaar een start maken met het onderzoeken van het onderwerp inclusiviteit en waar nodig de verbondenheid tussen de verschillende lagen versterken.

Doel van het project

  • een visie ontwikkelen op inclusiviteit;
  • het curriculum tegen het licht te houden op het gebied van inclusiviteit;
  • ontwikkelplan opstellen om inclusief onderwijs in de praktijk te brengen binnen de opleidingen en een start maken met de uitvoering hiervan (bijvoorbeeld in de bestaande cursussen);
  • inzetten op professioneel handelen op het gebied van inclusief onderwijs bij zowel docent als ook de student door middel van workshops.

Uitleg project

Om bovenstaande te bereiken hebben wij de volgende activiteiten als projectgroep ondernomen:

  • Enquête onder medewerkers en studenten
  • Focusgroepen met studenten
  • Gesprek met werkbegeleiders
  • Onderzoek van de minor ‘Community organizing and human rights’
  • Studiedag docenten cluster en follow up in de teams

Resultaat van het project (incl. rapporten / presentaties / links)

Betrokkenen intern en extern

Intern: 4 docenten van de lerarenopleidingen geschiedenis (Mihai Popa), economie (Joop van den Bergh), maatschappijleer (Janneke Nieuwesteeg), aardrijkskunde (Dominique Angel).

Extern: 2 minorstudenten, Centre of Expertise

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 jul 2022

Contact

Dominique Angel
Mihai Popa