Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Loopbaanontwikkeling van leraren

Een overzicht van mogelijkheden

28 apr 2020 13:45 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Welke mogelijkheden zijn er voor mijn loopbaan als leraar? Werk ik nog met passie en plezier? Welke ambities en kwaliteiten heb ik? Hoe kan ik deze inzetten voor mijn school en leerlingen? En wie zou mij daarbij kunnen ondersteunen?

Deze vragen komen op als leraren nadenken over de ontwikkelmogelijkheden binnen hun beroep. De mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen in je beroep is van belang om met plezier te blijven werken. Daarom is het belangrijk om je als leraar te blijven uitdagen en op zoek te gaan naar mogelijkheden om door te groeien. Ook schoolleiders, bestuurders en HR-medewerkers binnen een school kunnen daar een rol in spelen.

Mogelijkheden in beeld

In bovenstaande infographic zijn kort de mogelijkheden geschetst voor loopbaanontwikkeling van leraren. Dit kan een inspiratiebron zijn voor leraren, schoolleiders, bestuurders en HR-medewerkers binnen scholen.

Het overzicht is ontwikkeld vanuit het lectoraat Leren & Innoveren van de HvA in samenwerking met het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep. Het is gebaseerd op een rapport vanuit de Europese Commissie en het beroepsbeeld voor de leraar . Het ontwerp van de infographic komt van The Online Scientist .

Drie versies

De infographic is beschikbaar in drie versies:

Meer informatie

Wilt u meer weten? Voor vragen kunt u terecht bij Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam: m.snoek@hva.nl