Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Climate Imaginaries at Sea

Project

Climate Imaginaries at Sea speculeert naar mogelijke toekomsten in en rond het water door middel van verschillende artistieke en participatieve onderzoekspraktijken. In dit samenwerkingsverband zijn drie studio's opgericht die met artistieke verbeeldingen en onderzoek een bijzondere aandacht besteden aan perspectieven die vaak ontbreken in de mainstream debatten over klimaatverandering.

Het verbeelden van de toekomst van klimaatverandering is cruciaal voor het accepteren van verandering, of het nu gaat om ons persoonlijke leven, ons milieu of de politiek. Zoals de auteur Amitav Ghosh opmerkte, "is de klimaatcrisis ook een crisis van de verbeelding".

Wie heeft het voorrecht om zich de toekomst van klimaatverandering voor te stellen, en voor wie zijn de gevolgen al aanwezig? Het erkennen van een ongelijk in het heden, waarin de stijgende zeespiegel de bevolkingsgroepen met een laag inkomen en gekleurde mensen het hardst treft, is cruciaal. Deze gemeenschappen zijn ook het meest kwetsbaar en het minst verantwoordelijk voor de klimaatcrisis.

In drie nieuw ontwikkelde studio's (Interspecies imaginaries, Global south perspectives, Material inquiry) worden kunstenaars uitgenodigd om artistieke verbeeldingen te ontwikkelen die een antwoord bieden op de stijgende zeespiegel. Deze studio's zullen voor artistiek onderzoek een bijzondere aandacht besteden aan perspectieven die vaak ontbreken in de mainstream debatten over klimaatverandering: materieel, inheems en interspecies onderzoek. Elke studio werkt zonder vooraf bepaalde disciplinaire grenzen door middel van praktijkgericht artistiek onderzoek en geschreven en niet-tekstuele vormen zoals installaties, geluiden, bewegingen, beelden en objecten. In deze studio's staan drie onderzoeksvragen centraal:

  • Hoe kunnen kunstenaars mensen verbinden met inheemse water- en klimaatkennis over meerdere culturele perspectieven waar de gevolgen van de stijgende zeespiegel al realiteit zijn in het heden?
  • Hoe kunnen we de gevolgen van de stijgende zeespiegel begrijpen in relatie tot huisvesting, kleding en bodem door middel van materieel artistiek onderzoek?
  • Hoe kunnen interspecifieke voorstellingen helpen bij het vormen van andere relaties met de stijgende zeespiegel dan ze slechts als een bedreiging te beschouwen?

Studenten worden actief betrokken bij het onderzoek door het ontwikkelen van een verbeeldingsvolle betrokkenheid bij de stijgende zeespiegel als zowel een toekomstig vooruitzicht als een huidige realiteit in verschillende delen van de wereld.

Projectpartners

Dit project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen: Art & Spatial Praxis van de Gerrit Rietveld Academie (GRA), het Lectoraat van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en het Visual Methodologies Collective van de Hogeschool van Amsterdam (AUAS). Daarnaast werken de onderzoeksgroepen samen met ARIAS, een platform voor artistiek onderzoek in Amsterdam, en een netwerk van partners waaronder Tolhuistuin, het Instituut voor Beeld & Geluid en CoECI - Centre of Expertise for Creative Innovation.

Dit project wordt gefinancieerd door NWO & COECI, Rietveld Academie (Kunst en Ruimtelijke Praxis) , AHK (DAS Research), HvA (Collectief Visuele Methodieken)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 25 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2024

Contact

Andy Dockett
Carlo de Gaetano
Mariana Fernandez Mora