Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Quantum Cat

Project

Kunstwerk dat gebruik maakt van Quantum computing en Kunstmatige Intelligentie.

Deze kunstinstallatie toont een 'Quantum Cat'. De kat bevindt zich in een speculatieve staat van ethische superpositie. Met behulp van AI en kwantum-computing reflecteert hij op enkele van de belangrijkste en meest gepolariseerde ethische kwesties van onze tijd, AI, maar doen dat altijd vanuit alle perspectieven tegelijk. Een eeuwige twijfel of aanvaarding van verschil waarin ze alle bestaande meningen naar voren blijven brengen...

Quantum Cat zijn digitale wezens die gecreëerd worden op basis van social media data die getransformeerd worden met kwantum-computing gegevens. Metingen van de toestanden van elektronen in een kwantumcomputer leiden tot een willekeurige datastroom, die de bewegingen en variatie in meningen bepaalt, die de katten presenteren.

Dit is gebaseerd op een verschijnsel dat superpositie heet, waarbij de toestand of positie van een elektron onbepaald is, totdat er metingen aan worden verricht. Het elektron neemt dan een onvoorspelbare eindtoestand of positie in. Kwantumcomputers gebruiken dit principe om de zuiverste, meest onvoorspelbare willekeurige getallen te bieden die er bestaan. Dit wordt ook gebruikt in het kunstwerk. Dit in tegenstelling tot traditionele computers (die alleen willekeurigheid kunnen benaderen).

De onderwerpen waar de katten over nadenken worden getriggerd door een systeem dat Nederlandse online Twitter-discussies volgt. Wanneer bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting wordt besproken in de Twitter-sfeer, is de kans groot dat de kat daar ethische reflecties over geeft. Of tweets over de economie kunnen reflecties uitlokken over de keuze tussen economie en milieu.

De feitelijke teksten die de katten naar voren brengen zijn geschreven door een AI-systeem (GPT-3). Geen mens heeft ze geschreven, en ze zijn niet bedoeld om de mening van de menselijke makers van het kunstwerk weer te geven. Voor het project werd een aangepaste methodologie ontwikkeld, waarbij AI zich voordoet als een reïncarnatie van Socrates in de vorm van een kat, om de licht filosofische, teksten te creëren.

Een real-time generatief systeem voegt alles samen tot de uiteindelijke animatie van de kat, die af en toe reageert op de aanwezigheid van toeschouwers. Dit wordt mogelijk gemaakt door een camerasysteem dat veranderingen in de omgeving van het kunstwerk detecteert. Er is voor gezorgd dat er geen camera-beeldgegevens, dat het systeem op geen enkele manier gezichts- of lichaamsherkenningstechnieken implementeert, en alleen gebruik maakt van grove, lage-resolutie camera-invoer.

Met het kunstwerk hoopt kunstenaar Jeroen van der Most studenten en onderzoekers te inspireren om na te denken over de zich snel ontwikkelende gebieden van kwantumcomputing en AI en na te denken over de vraag of computersystemen misschien ooit ethische beslissingen kunnen nemen...

Kittens of quantum ethics is een kunstinstallatie van kunstenaar Jeroen van der Most, gebouwd tijdens een fellowship bij Responsible IT lectoraat van de HvA.

Volledige projectcredits:

Kunstenaar: Jeroen van der Most

Projectleider: Nanda Piersma

Project sparring partner: Yuri Westplat

Twitter monitoring systeem: Maarten Groen

Quantum data: Marten Teitsma en Quantum Inspire

AI-gebaseerde creatie van katteksten: Gabriëlle Ras

Ethische gesprekspartner: Hans de Zwart

Technische coördinatie en coördinatie ter plaatse: Arjan Koning

Waardevolle feedback en input: Het complete HvA Responsible IT team

Gesubsidieerd door: CoECI Centre of Expertise Creative Industries.

14 november 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 31 dec 2022

Contact

Jeroen van der Most