Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Pilot: Verantwoord gebruik van generatieve AI-tools door een overheidsinstelling

Project

Als HvA leveren wij een “researcher-in-residence” (gastonderzoeker) bij de Province Noord=Holland om samen te onderzoeken hoe AI-tools momenteel in de organisatie worden gebruikt en welke meningen/gevoelens werknemers hebben ten aanzien van deze tools. Met groepen collega’s onderzoeken en leren we hoe we deze generatieve AI-tools kunnen gebruiken en reflecteren we samen in hoeverre (en op welke manier) we dat verantwoord kunnen doen.

De provincie Noord-Holland verkent momenteel hoe de organisatie veilig en verantwoord gebruik kan maken van generatieve AI, waaronder ChatGPT. Op dit moment loopt er een pilot met collega’s uit de hele organisatie waarin wordt geëxperimenteerd en volop met en van elkaar wordt geleerd.

Vanuit het RAAIT programma levert de Hogeschool van Amsterdam een gastonderzoeker die één dag per week werkzaam is bij de provincie, voornamelijk om mee te helpen met het organiseren van workshops. Er worden verschillende workshops gegeven en op maat gemaakt voor verschillende groepen gebruikers (een ontwikkelteam, een communicatieteam of een ontwerpteam). Hierin staat zowel een begrip op de technologie centraal als de ethische reflectie over het gebruik van dit soort tools.

Om ethische reflectie aan te moedigen is – met behulp van AI – een kaartspel genaamd ‘Moralis Machina’ ontwikkelt. Moralis Machina daagt de spelers uit om zich in te leven in de verschillende scenario’s die de veelzijdige effecten van AI op het werk belichten. Op een creatieve manier wordt hierdoor de wenselijkheid van generatieve AI ter discussie gesteld. Uiteindelijk levert het een concreter beeld op voor overheidsteams om te besluiten hoe ze AI wel en niet willen inzetten.

Dit voorjaar publiceert de pilotgroep alle bevindingen over het gebruik van AI. Contact opnemen over het spel en/of de pilot kan door te mailen naar: s.horsman@hva.nl

Moralis Machina spel

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 26 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 mei 2024