Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De Bubbelmachine

Project

Er is nog veel onduidelijk over desinformatie, het bewust verspreiden van informatie die erop gericht is mensen te misleiden of sterk te beïnvloeden. Desinformatie is een van de onderwerpen waar het lectoraat zich al een tijd mee bezig houdt en de toekenning voor ‘Grip op desinformatie’ sluit mooi aan bij het onderzoeksproject over filterbubbels legt docent-onderzoeker bij het lectoraat Responsible IT Yuri Westplat uit. ‘Pascal Wiggers en docent-onderzoeker Marcio Fuckner ontwikkelden een simulatie: een online wereld met virtuele gebruikers en een nagemaakt algoritme met als doel, het produceren van een filterbubbel. Vanuit het SIDN fonds hebben we een subsidie gekregen waarmee we een publieke online versie ontwikkelen van de mechanismes van desinformatie. Journalisten en activisten kunnen aan de hand daarvan zien hoe het beinvloeden door algoritmes daadwerkelijk werkt. Inmiddels zijn zeven studenten van twee verschillende CMD minoren gestart met het technisch vooronderzoek en de ontwikkeling van de website. Vervolgens wordt er samen met journalisten een gebruikersonderzoek gedaan. Deze aanbevelingen gebruiken we voor verder onderzoek om meer inzicht te krijgen hoe de technologie werkt, hoe desinformatie wordt geproduceerd, verspreid en versterkt wordt. Een mooi voorbeeld van Research Trough Design, waarbij wetenschappelijke onderzoeksvragen worden verzameld, vertaald naar een design challenge en weer omgezet in leerdoelen van studenten.’ Wil je meer weten over het project? Neem contact op met Yuri Westplat, y.westplat@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 12 december 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 dec 2023