Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Digital Publishing Toolkit

Project

Digitale publicaties zijn sinds een paar jaar in opkomst. Door de komst van tablets en smartphones heeft deze ontwikkeling zich versneld zodat deze publicaties - e-books, krant apps en digitale magazines – inmiddels deel uitmaken van ons medialandschap. Steeds meer mensen gebruiken mobiele apparaten om boeken en tijdschriften te lezen. In de komende jaren zal deze manier van informatieverwerking de markt gaan domineren. Uitgevers kunnen niet achterblijven wat betreft digitaal publiceren. Echter, veel uitgevers in de kunst- en cultuursector zijn niet bekend met deze ontwikkelingen. Ze hebben niet de kennis, de middelen en de capaciteiten om nieuwe methoden van digitaal publiceren te ontwikkelen en deel te nemen aan de digitale markt. Bovendien hebben de kunst- en cultuurboeken een extra uitdaging, omdat de vorm en de inhoud sterk verweven zijn.

Dit RAAK-MKB-project zal voorzien in het onderzoek tot en de realisatie van een platform. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: ‘Op welke manier kan een platform worden gecreëerd met nieuwe instrumenten voor open source-publishing, waarmee uitgevers in de kunst- en cultuursector zelf interactieve e-publicaties kunnen produceren?’

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden voeren het Institute of Network Cultures (lectortaat Netwerkcultuur) van de Hogeschool van Amsterdams en het Kenniscentrum Creating010 van de Hogeschool van Rotterdam state-of-the-art onderzoek uit. In samenwerking met een bestaand consortium van elf MKB-bedrijven, waaronder uitgevers, ontwerpers en ontwikkelaars, zullen vijf deelprojecten worden geformuleerd. Binnen deze projecten zullen uitgevers, ontwerpers en ontwikkelaars, (onderzoeks)docenten en studenten van de deelnemende hogescholen toegepast samenwerken.

Het resultaat is een nieuw ontwikkelde toolkit met instrumenten voor digitaal publiceren, op basis van open source-software waarvan de broncode zal worden gepubliceerd en vrij toegankelijk zal zijn. Op deze wijze kan iedereen de instrumenten vrij kopiëren, aanpassen en distribueren. Vijf e-publicaties van titels uit het kunst- en cultuurboekenfonds van de deelnemende uitgevers worden geproduceerd en gepresenteerd op een platform dat voor dat doel is ontwikkeld. Daarnaast wordt een volgende handleiding over de processen rondom digitaal publiceren gemaakt.

Samenwerkingspartners

Uitgevers:
BISPublishers
Frame
Institute of Network Cultures
nai010 uitgevers
Valiz

Ontwerpers / Developers:
Essense
Meeusontwerpt
Medamo
Michael Murtaugh
Mr. Sauli
PUNTPIXEL
Restruct Web
Silvio Lorusso

Experts:
creating010
Het Nieuwe Instituut
Kircz Research Amsterdam
MOTI

Financiering

RAAK-MKB project.

30 juli 2015

Project Info

Startdatum 30 jul 2015

Contact

Leonieke van Dipten
Miriam Rasch
Matt Beros