Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Bruggen bouwen tussen mode en technologie

Project

In dit KIEM project wordt gewerkt aan onderzoeksvoorstellen om het gat tussen ontwerp en techniek te verkleinen. Tussen de wereld van de technologie en de wereld van de mode ligt momenteel een diepe kloof. Esthetiek, het uitdragen van identiteit en het creëren van een imaginaire wereld staan in de mode centraal, terwijl in de technologie functionaliteit de belangrijkste drijfveer vormt. Modeontwerpers en technici spreken als gevolg hiervan een andere taal.

De Bubelle jurk van Philips waarin mode en techniek samengaan

Recente technologische ontwikkelingen en de noodzaak voor een meer duurzame mode hebben ertoe geleid dat een handjevol modeontwerpers, zoals Iris van Herpen, zich hebben toegelegd op het experimenteren met technologie. Voor de meeste modeontwerpers is technologie echter iets waarin ze weinig interesse tonen, juist omdat de in hun ogen koele, berekenende wetenschap zo ver afstaat van de imaginaire gevoelswereld die zij door middel van hun ontwerpen willen creëren. Het onderzoeksproject 'Bruggen bouwen tussen mode en technologie' wil deze kloof overbruggen door kennisoverdracht tussen beide vakgebieden te bevorderen en op deze wijze innovatieve mode mogelijk te maken, waarbij functionaliteit en esthetiek worden verenigd.

Doel is om een dialoog te starten tussen modeontwerpers en technologen waarin vier pijlers centraal staan: 3D scanning (AMFI, Sizing Science), Smart Textiles (Saxion), beweging (Elitac) en design (ArtEZ, AMFI, Pretty Smart Textiles). Op de basis van de resultaten die hieruit naar voren komen zal een voorstel worden geschreven voor een meer diepgaand onderzoeksproject in het kader van NWO-gelden voor de creatieve industrie of Europese programma’s als ‘Horizon2020’ (met name NMT en ICT call) en ‘Creative Europe’(Cooperative Project Type 2).

Bedrijven / instellingen die participeren zijn: Sizing Science, Elitac, Pretty Smart Textiles, Saxion, ArtEZ en Modint

17 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 apr 2014
Einddatum 01 apr 2015

Contact

Lector Hein Daanen

Locatie

Koetsier-Montaignehuis (KMH) | Amstelcampus

Mauritskade 11

1091 GC Amsterdam

020 595 4555