Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

HvA Impuls

Project

Het regie-orgaan SIA van NWO heeft middels de Impuls 2020 regeling budget beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek in deze coronatijd. Binnen de HvA is hiertoe het programma ‘HvA Impuls’ ingericht om de beschikbare middelen efficiënt en effectief te besteden.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) zet met de Impulsmiddelen in op een toekomstbestendige (digitale) infrastructuur voor het onderzoek. Met de Impulsmiddelen wordt de infrastructuur voor de gehele HvA onderzoekgemeenschap duurzaam versterkt, langs twee lijnen:

1. versterken van de basisinfrastructuur voor het gehele HvA-onderzoek op de thema’s research management processen en verantwoord databeheer;

2. innoveren van de onderzoekinfrastructuur gekoppeld aan de ontwikkeling van de Centres of Expertise (CoE’s), namelijk netwerken beheer, interfaces met de stad/regio en het aantoonbaar maken van de impact van de CoE’s.

Zo wordt ingespeeld op de gevolgen die Covid-19 heeft op het HvA-onderzoek. Diverse onderzoeksprojecten zijn vertraagd of “vastgelopen”, dataverzameling kon niet conform plan worden voortgezet en fysieke ontmoetingen waren lastig. Partners hadden andere prioriteiten, relaties bleken kwetsbaar. Het belang en de urgentie om te investeren in een goede digitale infrastructuur en in duurzame netwerken, komt hierin duidelijk naar voren.

De activiteiten resulteren o.a. in gezamenlijk gedragen documenten, raamwerken, een aangepast platform, ICT producten, getrainde mensen, trainingsprogramma’s en vastgelegde processen. Gebruik en waar van toepassing verdere ontwikkeling en/of implementatie is geborgd: ICT-producten worden opgenomen in het standaardpakket van de ondersteunende ICT-dienst, trainingen en workshops worden voortgezet, support is beschikbaar, jaarlijkse lasten worden opgenomen in de facultaire begrotingen.

Rol lectoraat: supervisie en trekker werkpakket ‘Impact aantoonbaar maken’.

12 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2021

Contact