Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

illi-stream

Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met dementie

Project

Op dit moment leven er ongeveer 290.000 mensen met dementie in Nederland. Hiervan leven er 80.000 in verpleeg of verzorgingshuizen. Dit betekent dat er meer dan 200.000 mensen met dementie thuis wonen. Volgens Alzheimer Nederland woont 79% van de mensen met dementie thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 mensen die zorgen voor iemand met dementie.

Wetenschappers zijn erover uit dat het aantal mensen met dementie de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Daar komt bij dat dementie momenteel niet te genezen is. Het aantal mensen met dementie zal , mede als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. In 2050 bereikt het aantal mensen met dementie waarschijnlijk een piek van ruim 620 .000 mensen in Nederland.

Kwaliteit van leven en autonomie

Het nieuwe prototype illi-stream (een vervolg op illi-tv) helpt om voor zo veel mogelijk mensen met dementie de kwaliteit van leven en autonomie te verhogen. Het geeft een plek van rust, ontspanning en herkenning, maar nodigt ook uit tot activering.

Daarnaast ontlast illi-stream zorgprofessionals en mantelzorgers. Op deze manier zorgt het ervoor, dat mensen met dementie zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen, waardoor ook de kosten in de zorg worden teruggedrongen.

Digitaal hulpmiddel

De illi-stream is een toegankelijke televisie app die gericht is op mensen met dementie, waarmee gebruikers een verantwoord alternatief krijgen voor de normale, toch vaak ‘drukke’, televisie. Wanneer de illi-stream wordt aangezet, start deze automatisch op in het persoonlijke dagprogramma van de gebruiker, bestaande uit video’s, foto’s en muziek die gekoppeld zijn aan zijn/haar interesses.

Het ophalen van herinneringen werkt heilzaam bij depressie, het vergemakkelijkt sociaal contact, stimuleert een positief zelfbeeld, zorgt voor zintuigelijke stimulatie en zet de hersenen weer aan het werk. Zelfs in een vergevorderd stadium van geheugenverlies kunnen liedjes van vroeger en vertrouwd beeldmateriaal veel losmaken.

Door gebruik te maken van AI worden Just In Time Adaptive Interventions ontwikkeld, zodat de bewoner wordt gestimuleerd om bijvoorbeeld op het juiste moment te eten, drinken, medicijnen te nemen of om naar bed te gaan. Dit bevordert de autonomie van de bewoner.

Je bedient de illi-stream gemakkelijk met je eigen afstandsbediening. Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen via het portaal op afstand berichten sturen, geheugensteuntjes toevoegen en een agenda bijhouden voor de oudere met dementie.

Daarnaast is er momenteel nog geen vergelijkbare app, speciaal ontwikkeld voor ouderen (met dementie). Doordat het een app is, is er geen hardware meer nodig. Dit scheelt in onderhoud en maakt het product meer schaalbaar.

Onderzoeksvraag

De centrale hoofdvraag van dit onderzoekt luidt:
‘Hoe kan illi-stream bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers?’

Hieronder vallen de volgende vier deelvragen:

  1. Hoe kan illi-stream bijdragen aan het verbeteren van het dag en nachtritme van mensen met dementie?
  2. Hoe kan illi-stream bijdragen aan de autonomie van mensen met dementie?
  3. Hoe kan illi-stream bijdragen aan een plezierige dagbesteding van mensen met dementie?
  4. Hoe kan illi-stream bijdragen aan het ontlasten van de mantelzorgers?

Onderzoekstraject

Het onderzoeksproject duurt ongeveer 9 maanden. In deze periode wordt het gebruik van illi-tv thuis gevolgd, gemonitord en geëvalueerd, waarbij behoeften en ervaringen vanuit de perspectieven van de verschillende betrokkenen worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld om (1) situationele bijstelling en verbetering van het product en de dienstverlening mogelijk te maken, en (2) bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het product en de dienstverlening door illi Engineering B.V.

Het onderzoeksproject bestaat grofweg uit drie fasen:

  1. Voorbereiding
  2. Uitvoering: monitoring en tussentijdse evaluaties
  3. Afronding: eindevaluatie en verslag

Dataverzameling vindt op verschillende manieren plaats gedurende het onderzoeksproject. Data-analyses vinden zowel tussentijds als aan het eind van het onderzoekproject plaats. Voorlopige resultaten van het onderzoeksproject worden teruggekoppeld en benut voor reflectie, met het doel te leren van de ervaringen die worden opgedaan en de toepassing van illi-stream te optimaliseren.

Financiering

Innovatiefonds Zorg en Welzijn

Partners

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 5 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt
Einddatum 01 dec