Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Health-Lab

Project

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren – samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.

Het initiatief genaamd ‘Health-Lab’ heeft tot doel een real-life experimenteeromgeving op het gebied van Zorg en ICT te realiseren in de Amsterdamse regio. ICT kan namelijk een flinke bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van de stijgende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, zowel door efficiëntere zorg mogelijk te maken als mensen langer zelfstandig te laten wonen.

Door het persoonlijke karakter van de zorg en de specifieke doelgroep (ouderen) worden echter wel specifieke eisen gesteld aan de het gebruik en de beleving van de technologie. Daarom wordt gestreefd om in een living lab context de ontwikkeling van de toepassingen uit te voeren – samen met de eindgebruikers en zorg dienstverleners.

‘Health-Lab’ wordt uitgevoerd in samenwerking met zorginstellingen, kennisinstellingen en grote en kleine bedrijven. Het project richt zich daarbij op drie aspecten:

  • Opzet en onderhoud van een platform voor alle zorginstellingen andere organisaties die een rol spelen in de zorg;
  • Ontwikkeling van living lab locaties voor ontwerp en realisatie van innovatieve oplossingen voor de zorg;
  • Creëren en aanpassen van curricula gericht op het gebruik van ICT in de zorg voor onderwijs aan studenten en het volwassenenonderwijs.

Samenwerking

Health-Lab wordt mede ondersteund door de Provincie Noord-Holland en Ministerie van Economische Zaken.

Partners

9 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 okt 2010
Einddatum 01 jul 2013

Locatie

Theo Thijssenhuis (TTH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555