Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Goed leven met artrose studie

Project

In de gezondheidsmonitor van de GGD van Amsterdam worden de resultaten van de gezondheidsmeting gepresenteerd. Uit de monitor blijkt dat artrose de meest voorkomende aandoening is. Artrose veroorzaakt, vooral in het knie- en heupgewricht, beperkingen in het dagelijks functioneren. De combinatie van artrose en afname in functioneren in het dagelijks leven bij Amsterdammers vraagt om nader onderzoek. Mensen met artrose zijn geneigd om minder te doen en zijn minder actief dan de ‘gezonde’ populatie ouderen. De belangrijkste aanbevolen conservatieve behandeloptie is het bevorderen van zelfmanagement. Zelfmanagementinterventies kunnen bestaan uit het verwerven van specifieke vaardigheden, gezondheidsinformatie en zelfmonitoring.

Op dit moment zijn er geen Nederlandse online zelfmanagement programma’s die zich specifiek richten op mensen met artrose. Er bestaan beweegprogramma’s zoals Join2move en E-exercise, die bruikbaar, effectief en aantrekkelijk zijn. Dit zijn online programma’s waarbij patiënten worden aangestuurd om wekelijks beweegopdrachten uit te voeren. Echter, wat we van deze onderzoeken hebben geleerd, is dat mensen met artrose vooral behoefte hebben aan informatievoorziening en ondersteuning gericht op zelfmanagement. De vraag is hoe professionals en creatieve digitale tools hierbij mogelijk het beste kunnen helpen.

In dit vooronderzoek doen we een behoefteonderzoek voor het ontwikkelen van een online zelfmanagement gewrichtsprogramma. Dit moet een technisch en inhoudelijke verkenning en protocol met pakket van eisen en wensen opbrengen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 16 november 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 31 dec 2020