Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Co-Prodigy

Dit project gaat om Collaborative Practices of Digitally Reaching Out (Co-PRODIGY): het verkennen van creatieve en participatieve onderzoeksmethoden voor welzijn in tijden van fysieke afstand.

Project

De thematiek van het ontwikkelen, verbeteren en inzetten van creatieve en participatieve methoden om mensen via digitale middelen te betrekken bij onderzoek voor welzijn (‘reaching out’) -zoals dat centraal staat in onderzoek en ontwerp bij Digital Life en partners- heeft een opleving gekregen door COVID. Vanwege het (door COVID) ontbreken van mogelijkheden voor onderzoekers, professionals en studenten om mensen fysiek en in nabijheid te betrekken, mee te interacteren, iteratief te verbeelden en samen met hen data te verzamelen voor wenselijke en verantwoorde digitale en creatieve innnovatie, is het thema relevanter geworden dan ooit.

Al het onderzoek en ontwerp van Digital Life is namelijk afhankelijk van (transparante) dataverzameling, fysieke interactie en creatieve verbeelding van digitale mogelijkheden met, door en voor mensen. Sinds anderhalf jaar gebeurt dit alleen voornamelijk digitaal, op afstand.

De COVID pandemie is een gemeenschappelijke ervaring die digitale praktijken, gebruikers en professionals blijvend heeft veranderd. Ook na COVID zal de behoefte blijven ontstaan om mensen te betrekken en verbinden bij ons onderzoek en ontwerp, en afstanden te overbruggen voor creatieve innovatie en welzijn. Bijvoorbeeld omdat zij om allerlei redenen niet altijd fysiek zullen kunnen deelnemen en interacteren.

Kennisdeling over de nieuwe situatie en participatieve methodes van onderzoek en ontwerp zijn nu nodig om (welzijns)behoeftes van (kwetsbare) groepen in de digitaliserende samenleving te ondersteunen. De huidige kennis en methodieken voor participatief en creatief onderzoek lenen zich echter bij lange na niet allemaal om in deze tijd en context fysiek en digitaal in te zetten, waardoor de volgende vraag centraal staat in dit project:

'Op welke manieren kunnen we participatieve en creatieve methoden ontwikkelen en inzetten om welzijn te bestuderen en vervolgens bevorderen wanneer fysieke nabijheid complex is?'

Dit project is gesubsidieerd door de Zaaigelden van het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI).

Partners zijn het lectoraat Creative Media for Social Change, de Universiteit Utrecht, de Politie, zorginstelling Arkin en de Textiel Factorij.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 14 juni 2021

Project Info

Startdatum 14 jun 2021
Einddatum 01 dec 2021