Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

BRAVO

Bewegingsregistratie en Analyse voor Valrisiscoschatting bij Ouderen

Project

Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie om vallen te voorkomen. In het BRAVO project wordt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen en over de acceptatie van dergelijke technologie.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland valt iedere 5 minuten een oudere dusdanig dat behandeling op de Spoed Eisende Hulp afdeling noodzakelijk is.

Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie om vallen te voorkomen. In het BRAVO project wordt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen en over de acceptatie van dergelijke technologie.

Er is momenteel een enorme groei op het gebied van consumentenproducten om activiteiten en bewegingen te meten; zowel voor de fitnessindustrie (bv. Fitbit, Jawbone) als in de gaming wereld (bv Kinect, Wii). Bedrijven op het gebied van zorgtechnologie vragen zich af of zij producten en diensten kunnen ontwikkelen op basis van deze technologie.

In dit project richten we ons specifiek op de vraag van de bedrijven of met deze producten het valrisico van ouderen kan worden ingeschat. De incidentele metingen in een klinische omgeving kunnen dan worden vervangen door continue metingen in het dagelijks leven.

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd betreft het bepalen van de nauwkeurigheid, robuustheid en acceptatie van technologie om in realistische omgevingen (hier: woonomgeving en ziekenhuisomge-ving) de bewegingskenmerken van ouderen te meten.

Het onderzoek wordt ingericht rond de onderzoeksvraag:
“Hoe kunnen technologieën voor bewegingsregistratie, die zich hebben bewezen in een gecontroleerde omgeving, worden ingezet in de woonomgeving en in het ziekenhuis, ten behoeve van het inschat-ten van valrisico bij ouderen?”

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in twee parallel lopende cases: valrisico meten in de woonomgeving en valrisico meten in het ziekenhuis. In beide gevallen wordt een living lab aanpak gevolgd: de technologische oplossingen van de MKB worden op iteratieve wijze, in de praktijk, bestudeerd en verder ontwikkeld. Ook de inbedding van de technologie in het zorgproces wordt in het onderzoek meegenomen.

De kennis die wordt opgedaan zal worden gebruikt door de participerende MKB in nieuwe producten en diensten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit de Hogeschool van Amsterdam (Domein Digitale Media en Creatieve Industrie en Domein Gezondheid), de Vrije Universiteit (Bewegingswetenschappen), het AMC (Geriatrie), zorgaanbieders Cordaan en Amsta en de participerende MKB.

10 januari 2022

Project Info

Startdatum 01 apr 2016
Einddatum 01 apr 2018

Contact

Prof. dr. Ben Kröse
Dr. Aukje de Vrijer
Ahmed Naït Aïcha