Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Bewegen op mAAT

Behoefte onderzoek

Project

Gezond bewegen is essentieel om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en te herstellen. Voor professionals lijkt het vaak onduidelijk hoe de individuele oudere voorzien kan worden van een passend beweegaanbod, veelal omdat dit afhangt van de aanwezigheid van een aandoening, individuele voorkeuren of persoonskensmerken.

Met dit project doen we onderzoek naar kenmerken en voorkeuren die van invloed zijn bij deelname aan beweegactiviteiten. Het gaat om digitaal kiezen en samen beslissen over bewegen. Het uiteindelijke doel is een inventarisatie voor Beweegadvies op maat voor ouderen: een digitale (keuze)tool die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van een passend beweegactiviteit.

In dit vooronderzoek staan de behoeftes ten behoeve van de ontwikkeling van een digitale oplossing centraal die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van passende beweegactiviteiten. Met de hulp van een vragenlijst en inzet van creatieve technieken (zoals een co-creatie @ home kitje en een remote discovery sessie met MIRO) hopen we onze blik te verruimen ten aanzien van de vraagarticulatie om vervolgens vervolgonderzoek beter aan te sturen op de ware behoeftes van de professionals en andere stakeholders.

Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van Bart Visser, lector Oefentherapie bij de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Partners zijn SPRONG -Mensen in Beweging- van de HvA en Veiligheid.nl

17 mei 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2020
Einddatum 31 okt 2020