Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Samen Zichtbaar Duurzaam

Interactieve verbeelding en verbinding voor duurzame positieve verandering.

Project

De HvA heeft de ambitie om duurzame verandering teweeg te brengen. Best en worst practices worden echter nog te weinig zichtbaar met elkaar gedeeld. Dit project wil daar verandering in brengen. Het doel is om duurzame initiatieven, en de mate van duurzaamheid binnen de HvA (en vervolgens buiten), op creatieve en interactieve wijze zichtbaarder maken.

Binnen de HvA zijn er hoge ambities om met verschillende benaderingen en praktijkgericht onderzoek duurzame verandering teweeg te brengen. Mede dankzij de betrokken lectoraten, Centres of Expertise en de Green Office worden er steeds meer zaadjes geplant en verbindingen gelegd rondom het thema Duurzaamheid. Toch gebeurt het nog veel dat men niet van elkaar af weet en worden best en worst practices niet met elkaar gedeeld. Dit project wil daar zichtbare verandering in brengen. Vanuit verschillende technische, digitale en creatieve kanten, en met studenten, docenten, onderzoekers en de praktijk wordt het thema duurzame verandering op zichtbare, creatieve, interactieve en speelse wijze benaderd.

Vacatures

We hebben regelmatig vacatures, klussen en jouw hulp nodig om Duurzame veranderingen zichtbaar te maken. Bekijk de vacature door op de paarse balk te klikken.

Activiteiten en agenda

  • 13 oktober 2022 was de workshop Samen Zichtbaar Duurzaam "Co-Creating beyond Green".
  • 5 juli 2022 Inspiratie en co-design sessie - wat is Samen Zichtbaar Duurzaam

Betrokken partijen

  • Astrid Lubsen-van Roij & Gideon Bazen, Green Office en
  • Dr. Marije Kanis, Lectoraat Creative Media for Social Change & Communication and Multimedia Design
  • Mark van Wees, Faculteit Onderwijs & Opvoeding, Faculteit Techniek
  • diverse externe praktijk partners

Over de Cross-over regeling

Dit project is onderdeel van de Cross-overregeling. Deze zogenaamde cross-over regeling is een initiatief van het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) en het Centre of Expertise Urban Technology (UT). De projecten die een financiële bijdrage hebben gekregen gaan over complexe uitdagingen uit de Metropoolregio Amsterdam, die vragen om een integrale benadering, met input vanuit verschillende disciplines. De regeling beoogt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende disciplines en tussen onderwijs en onderzoek aan te jagen. De middelen kunnen ingezet worden om een nieuw idee of samenwerking te onderzoeken of om de impact van bestaande projecten/innovaties/bevindingen te vergroten.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jul
Einddatum 31 dec