Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Duurzame Wijken

Project

Een beter milieu begint bij jezelf. Van burgers wordt verwacht dat zij een grote bijdrage leveren aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen, zoals blijkt uit eerdere landelijke campagnes als 'een beter milieu begint bij jezelf'. Medewerkers van gemeenten, zoals beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs, proberen vervolgens milieuvriendelijk gedrag onder inwoners te stimuleren met diverse interventies, waaronder vouchers voor LED-lampen, sociale mediacampagnes, energiecoaches en energiebesparingsapps. Een beter milieu begint bij de ander? Ondanks de vele interventies slagen gemeente professionals er niet geheel in om inwoners helemaal goed te bereiken. Dat bewoners wél betrokken worden is daarentegen van groot belang bij kwesties als energiearmoede en de energietransitie. Daarom moeten we aantrekkelijke, creatieve, zichtbare en democratische manieren vinden om deze groepen beter te laten participeren.

Duurzaam gedrag

Het project Duurzame Wijken heeft als doel om een creatieve methodologische en socio- technische aanpak te ontwikkelen en evalueren om duurzaam gedrag te bevorderen bij inwoners met een lage betrokkenheid bij dit onderwerp in vier verschillende gemeenten.

Nieuwe en participatief methodes

Het Lectoraat Creative Media for Social Change speelt een centrale rol in het verkennen, bevragen en evalueren van creatieve nieuwe methoden en participatief ontwerp om minder betrokken inwoners beter te betrekken. Dit omvat het gebruik van diverse creatieve en participatieve methoden, zoals een duurzame wensboom, ‘emotieleernetwerken’, en een waslijn met groene en rode kaartjes om duurzame initiatieven bespreekbaarder te maken onder bewoners.

Tool box ‘Milieuvriendelijk gedrag stimuleren in de wijk’

Het beoogde resultaat omvat een overzicht van diverse participatieve methoden, een modulaire aanpak met sociale interventies om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren, afgestemd op de persoonlijke en sociale omstandigheden en behoeften van de inwoners. Het project zal resulteren in de ontwikkeling van een tool box genaamd ‘Milieuvriendelijk gedrag stimuleren in de wijk’. Deze tool box omvat zowel sociotechnische als participatieve benaderingen voor inwoners met een lage betrokkenheid bij duurzaamheid, demonstraties van slimme technologie, sociale interventies, ontwerprichtlijnen en lessen die geleerd zijn tijdens het project, en wordt in samenwerking met Saxion, partners, gemeenten en inwoners ontwikkeld.

Bijeenkomsten en activiteiten

• Brainstormsessie uitwerking methodes voor Duurzame wijken (o.a. Enschede), ‘een beter milieu begint bij de ander’, Saxion, 23 maart 2023

• Workshop en uitwerking Emotie leernetwerken met AHK, 15 februari, 2023

• Participatieve methodes op maat voor Duurzame wijken, Henriks Porciks, Marije Kanis, Tamara Witschge, in samenwerking met Saxion, Lectoraat Smart cities, Transitielab, HvA, 8 december 2022

• Workshop Samen zichtbaar duurzaam: Van Sec naar Sexy met de Riso printer (#WOW & #OWW methode prints), Makerslab, Organisatie Astrid Lubsen-van Roij & Marije Kanis, Hogeschool van Amsterdam, 5 december, 2022

• Creatives for climate, deelname CoECI expert meeting, 15 november, 2022

• Society 5.0 festival Workshop Co-creating beyond green: If it looks too good to be green, it probably is, Organisatie Marije Kanis, Astrid Lubsen-van Roij (presenter), Annika Kuyper, Mark van Wees, Ruben Logjes ism Danibal (live-drawing), 12 oktober 2022, Student hotel, Amsterdam, 2022 (‘Co-Creating beyond Green ’).

• Participatory design for sustainable change: Best practices overview, Henriks Porciks, Marije Kanis, Tamara Witschge, Saxion, Deventer, 29 september, 2022

-Participatory design, on-line sessie, Henriks Porciks, September, 2022

Creatieve media

 • #WOW & #OWW design work files voor de Riso printer: 1. Wat is je (on) duurzame praktijk van de dag?, 2. Big #WOW & #OWW (A3 poster), 3. Small #WOW & #OWW (Met open ruimte voor eigen stelling), Ontwerp: Henriks Porciks, Marije Kanis, Astrid Roij van Lubsen, DOWNLOAD 1 | 2 | 3

Betrokkennen HvA Lectoraat Creative Media for Social Change

 • Dr Marije Kanis (Senior onderzoeker)
 • Dr Tamara Witschge (Lector)
 • Henriks Porciks (Student-assistent)

Hoofdaanvrager

Saxion -Lectoraat Smart cities

Partners

 • Gemeente Leeuwaarden
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Arnhem
 • Agem
 • Zwolle en stichting Climate Campus
 • KombiSOL
 • Saxion lectoraat Duurzame Leefomgeving
 • ROC van Twente
 • 8RHK Ambassadeurs

Looptijd

2022 – 2024

Subsidie

SIA Raak-Publiek

Contact

Laura Scheepmaker (Saxion)

Marije Kanis (Hogeschool van Amsterdam)

Tamara Witschge (Hogeschool van Amsterdam)

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 30 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2022
Einddatum 01 jul 2024