Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Diamond Toolkit

Onderzoekers moeten makkelijker een inclusief onderzoek kunnen ontwikkelen en daar gaan we ze bij helpen.

Project

Het lectoraat Creative Media for Social Change (FDMCI) gaat, in samenwerking met CMD en CO/CB opleidingen, werkveldpartners en maatschappelijke instellingen, onderzoeken wat ervoor nodig is het design thinking proces concreter te maken door het ontwerpen van een interactief fysiek hulpmiddel op basis van de Double Diamond. Met als doel de tool in onderwijs en in het werkveld te gebruiken als ondersteuning. Zie het als een soort scrumboard, of een canvas waarbij bij de beginfase, maar ook in een latere fase van een onderzoek, concept, idee of strategie, het hulpmiddel of toolkit erbij gepakt en ingevuld kan worden. Met behulp van tools zoals vraagkaarten, onderzoeksmethoden, checklists is het board of toolkit een interactief hulpmiddel dat in verschillende onderzoeksfases structuur, strategie en een ondersteuning kan bieden.

Financiering

Het Center of Expertise for Creative Innovation (CoECI) stelt Creative Crossover zaaigelden beschikbaar voor Crossover projecten voor het stimuleren van projecten in de relatie onderzoek-onderwijs-werkveld.

Partners

De aanvrager is het Lectoraat creative media for social change en deze zal nauw samenwerken met het onderwijs, voornamelijk Design Thinking klassen van CMD van de HvA, maar ook binnen de Master urban management van de HvA zal de toolkit getest kunnen worden. Buiten de HvA wordt er samengewerkt met CoECI partner hogeschool InHolland creative business opleidingen, waarbij design thinking een belangrijk onderdeel heeft in de opleidingen. Tevens zijn we in gesprek met organisaties zoals Pride.HvA, Koos service design, Ma.ak020 en 020diverseninclusief.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 28 november 2023

Project Info

Startdatum 21 jun 2021
Einddatum 31 dec 2022

Contact

Henriks Porciks