Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Design thinking open resources platform (DORP)

Show & Share-collectie

Project

CoECI partners Inholland en HvA werken samen aan een 'Show & Share'-collectie van verbeeldingen en prototypes. Onder de naam 'Design thinking Open Resources Platform' (DORP), wordt gewerkt aan een actieve community en collectie. Meedenken, aanhaken of inspiratie op design thinking gebied delen? Laat het ons weten via dorp@coeci.nl.

Design Thinking

Het doel van dit project is om kennis en kunde over design thinking breder te delen en docenten mee te nemen in het gebruik van prototypes en andere vormen van visuele representatie in het onderwijs. Het project streeft naar het opzetten van een community voor en met docenten die hun ervaringen met design thinking methoden willen delen en van plan zijn deze methoden in de toekomst te gebruiken.

Educatieve samenwerking en innovatie met Design Thinking

Het project bouwt samen met DORP aan een community van docenten die voorbeelden willen delen van hun eigen werk met design thinking methoden. Hierbij worden verschillende designmethoden en technieken verkend en gedocumenteerd. De focus ligt op het ondersteunen van docenten in het gebruik van deze methoden om studenten aan te moedigen buiten hun vertrouwde denkkaders te treden en creatiever te denken. Het project richt zich op studenten en docenten in diverse opleidingen, niet alleen in design gerelateerde vakgebieden, maar ook in vakgebieden zoals Facility Management, Economie, Rechten en Gezondheid waar design thinking wordt toegepast.

Verwachte resultaten en impact:

  • Een rijke en brede verzameling van verbeeldingen gepresenteerd als cases, variërend van infographics tot films
  • een actieve community van docenten en onderzoekers die zich bezighouden met de toepassing van design thinking en applied design research in hun curricula.
  • Een open en toegankelijke repository met de Show & Share collectie
  • het vergroten van kennis en kunde in het hoger onderwijs rondom verbeelden en prototyping via design methoden
  • Het op gang brengen van een cultuurverandering onder docenten om kennis en materialen te delen

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Mark Jacobs (projectmanager) - dorp@coeci.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 30 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2022
Einddatum 01 apr 2024

Contact

D. Reynders