Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Creating Actionable Futures (CrAFt)

Project

Hoe kun je steden klimaatneutraal, mooi en inclusief maken? Welke lokale samenwerkingsmodellen kunnen hierbij helpen? Aan deze vragen gaan drie Centres of Expertise van de HvA (Urban Governance & Social Innovation, Creative Innovation & Urban Technology) samen met een internationaal consortium van universiteiten en culturele organisaties werken onder leiding van de Norwegian University of Science and Technology. Het project wordt gefinancierd door het Horizon Europe programma van de Europese Unie.

Het project Creating Actionable Futures (CrAFt) wordt uitgevoerd in het kader van het New European Bauhaus (NEB) initiatief van de Europese Unie en heeft als doel om klimaatneutraliteit en de European Green Deal op een andere manier aan te vliegen. NEB richt zich op de waarden van duurzaamheid, esthetiek en inclusiviteit. De nadruk ligt op een interdisciplinaire benadering vanuit kunst en cultuur, naast wetenschap en techniek. Op een inclusieve aanpak en op een bredere focus op levenskwaliteit in plaats van alleen op duurzaamheid. Door verschillende projecten te financieren die gezamenlijk door overheden, culturele instellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren worden uitgevoerd wil de Europese Unie dit aanjagen.

Kennisdelen en impact maken

CrAFt is een van de gehonoreerde projecten en gaat over het testen en delen van lokale bestuursmodellen om de waarde van inclusiviteit, esthetiek en duurzaamheid te benutten voor klimaat neutrale steden. Dit wordt gedaan op verschillende manieren. Ten eerste door samen met lokale overheden in drie zogenaamde sandbox-steden (Amsterdam, Praag en Bologna) nieuwe besturingsmodellen -waarbij kunst en cultuur een centrale rol spelen - te ontwikkelen en te testen in ruimtelijke projecten. Sandbox-steden zijn plekken waar in korte cycli geïnnoveerd, geëxperimenteerd en geleerd kan worden. Het idee is dat CrAFt generieke kennis gaat opleveren over hoe veelvoorkomende uitdagingen op gebied van governance en samenwerking kunnen worden geadresseerd. Een tweede doelstelling is deze lessen te delen. Dit gebeurt tijdens het project met 70 referentiesteden en in een Smart Cities Guidance Package als uitkomst van het project. Dit wordt een routekaart voor steden die aan de slag gaan met New European Bauhaus.

Governance-uitdagingen in kaart brengen

De rol van de Hogeschool van Amsterdam in het project is om het werk in de sandbox-steden vorm te geven. Samen met partneruniversiteiten in Bologna en Praag wordt er een inventarisatie gemaakt van governance-uitdagingen die ontstaan in ruimtelijke projecten die de NEB-waarden nastreven. Hierbij kun je denken aan het vinden van de juiste technieken om co-creatieprocessen in te richten of bezuinigingsdruk die esthetiek en inclusiviteit onder druk kan zetten. Vervolgens worden er interventies ontwikkeld, waarvan de impact gemonitord wordt. Deze zogenaamde impactstories worden uiteindelijk breed gedeeld en zijn input voor de NEB Editie van het Smart Cities Guidance Package. Het project is in mei 2022 van start gegaan en loopt tot mei 2025.

In het CrAFT project wordt vanuit drie Centres of Expertise van de Hogeschool van Amsterdam samengewerkt: Creative Innovation, Urban Governance and Social Innovation en Urban Technology. Het internationale consortium wordt geleid door de Norwegian University of Science and Technology.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 9 mei 2023

Project Info

Startdatum 12 mei 2023
Einddatum 29 apr 2025

Contact

Dirk Reynders
Mareile Zuber