Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

PubHubs: een openbare digitale infrastructuur

Een gemeenschapsnetwerk gebaseerd op publieke waarden

Project

Het lectoraat Civic Interaction Design van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt in samenwerking met de opleidingen Communication and Multimedia Design (CMD) en Communicatie + Creative Business (CO+CB) de gebruiksvriendelijkheid en toepassingsmogelijkheden van PubHubs. PubHubs biedt een innovatieve en verantwoorde oplossing voor digitale communicatie binnen publieke organisaties. Door samenwerking met diverse partners en de inzet van onderzoek en onderwijs, werken we aan een toekomst waarin privacy en gebruiksgemak hand in hand gaan

Veel publieke organisaties, zoals gemeentes, maken momenteel gebruik van commerciële sociale mediaplatforms zoals Facebook. Vaak zijn deze gebruikers niet tevreden met de manier waarop platforms omgaan met privacy en andere publieke waarden. PubHubs biedt een alternatief door een eigen netwerk te creëren waarin communicatie plaatsvindt binnen een veilige, gemodereerde omgeving. Dit netwerk biedt tools voor digitaal identiteitsbeheer en betrouwbare informatie-uitwisseling, zodat publieke organisaties niet meer afhankelijk zijn van commerciële partijen. Josée van Dijck van de Universiteit Utrecht en Bart Jacobs van de Radboud Universiteit zijn de grondleggers van het platform PubHubs.

Tijdens het onderzoek richten de betrokken onderzoekers en docenten van de HvA zich op twee doelgroepen: publieke organisaties die hubs beheren en modereren voor hun leden en de eindgebruikers die via het platform met elkaar en met vertegenwoordigers van de organisatie kunnen communiceren. Het lectoraat Civic Interaction Design voert als initiatiefnemer twee deelonderzoeken uit in samenwerking met de opleidingen CMD en CO+CB om PubHubs verder te ontwikkelen. Het eerste onderzoek richt zich op het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke interface voor PubHubs. Een belangrijke vraag hierbij is hoe het ontwerp zowel de waarde van privacy als gebruiksgemak kan waarborgen. Het tweede onderzoek naar use cases wordt uitgevoerd samen met stakeholders, waaronder de Gemeente Amsterdam. In dit onderzoek ontwikkelen we diverse use cases om te demonstreren hoe PubHubs in de praktijk kan worden ingezet. Deze 'demonstrators' helpen publieke organisaties bij het visualiseren van de mogelijkheden van PubHubs.

Met dit project streeft het onderzoeksteam ernaar om de interesse en het draagvlak voor verantwoorde digitale platformen te vergroten. Door concrete voorbeelden te bieden van verantwoord internetgebruik, laten we zien hoe PubHubs kan bijdragen aan een publieke digitale infrastructuur. De use cases zullen ook de verdere ontwikkeling van PubHubs ondersteunen door nieuwe inzichten en functionaliteiten aan te dragen.

Doelstellingen

De resultaten die dit projectteam nastreeft:

  • Een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke interface voor PubHubs.
  • Inspirerende use cases die de mogelijkheden van PubHubs demonstreren.
  • Prototypes ontwikkeld door studenten.
  • Een roadmap voor verdere ontwikkeling van PubHubs.
  • Designinzichten die bijdragen aan het vakgebied.

Verbinding met onderwijs

Vanuit de opleiding CMD coördineert docent en onderzoeker Micky van Zeijl de betrokkenheid van studenten bij het ontwikkelen van prototypes voor de PubHubs-interfaces. Hoofddocent Esther Hammelburg leidt vanuit CO+CB het onderzoek naar use cases met hulp van docent en onderzoeker Harold Pflug. Studentenprojecten worden door Hammelburg en Pflug begeleid.

Partners

Deze onderzoeksprojecten worden gefinancierd door het SIDN Fonds.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 6 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2024
Einddatum 01 jan 2025