Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Soundverse – Oude Kerk

Dit project is medegefinancierd met de top-up regeling 2020 van CoECI

Project

Monumentale gebouwen, archeologische vindplaatsen, tradities en verhalen bepalen de identiteit en kwaliteit van de stad. Nieuwe technologieën als virtual en mixed reality worden steeds toegankelijker voor erfgoedinstellingen, wat gezien wordt als een kans om bezoekers de vaak onzichtbare verhalen en contexten van stedelijk (im)materieel erfgoed te laten ervaren. Weinig is echter bekend over de manier waarop cultureel-historische verhalen in deze relatief nieuwe media vorm krijgen, betekenisvol gepresenteerd kunnen worden en ervaren worden.

Oude Kerk (foto van Wikipedia)

Bron foto: wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_(Amsterdam)

“We rarely remember through ideas only, but rather through our encounters with things and through embodiments and disembodiments collected in material traces and objects” (Freeman et al. 2016: 3-4)

Tekst en project zijn afkomstig van het lectoraat Creative Media for Social Change , verbonden aan de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Aan dit project werkten mee:

Nu nieuwe technologieën als virtual en mixed reality steeds toegankelijker worden voor erfgoedinstellingen, rijst de vraag hoe ervaringen met deze technologieën zo ontworpen kunnen worden dat bezoekers de vaak onzichtbare verhalen en contexten van stedelijk (im)materieel erfgoed kunnen ervaren. De Hogeschool van Amsterdam , Reinwardt Academie en de Oude Kerk hebben daarom een kleinschalig onderzoek opgezet naar het prototype Soundverse.

Verbinding met stedelijk erfgoed

Soundverse is een virtuele en multisensorische interpretatie van de Oudekerkstoren die gemaakt is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Oude Kerk. In het onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre Soundverse (potentiële) bezoekers de mogelijkheid biedt om een verbinding aan te gaan met de stedelijke erfgoedlocatie de Oude Kerk. Daarbij is gebruik gemaakt van de emotienetwerken-methodiek die is ontwikkeld door de Reinwardt Academie en Imagine IC. Uit de gesprekken blijkt dat het levendige en speelse karakter van Soundverse wordt gewaardeerd, maar ook dat een gevoel van vervreemding optreedt doordat de relatie met de Oude Kerk onduidelijk blijft. Verder komt naar voren dat de toegepaste adaptatie op het emotienetwerken-model kansen biedt voor studenten bij het uitvoeren van hun onderzoek.

HET RAPPORT IS HIER TE DOWNLOADEN

Het project werd mede uitgevoerd in het kader van de promotieonderzoeken van zowel Paul Ariese (AHK) en
Bernadette Schrandt (HvA). Zo onderzoekt Paul Ariese hoe erfgoedpraktijken en religieuze praktijken zich tot elkaar verhouden en kijkt Bernadette Schrandt naar de rol van nieuwe technologieën in erfgoedbeleving .

Follow-up

In dit project is geld beschikbaar gesteld om de studenten kleine aanpassingen door te laten voeren, zodat het prototype beter ervaren kan worden door bezoekers. Daarnaast is een kleinschalig onderzoek opgezet om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop bezoekers betekenis kunnen geven aan stedelijk erfgoed met behulp van dergelijke virtuele installaties.

Financiering

Het Center of Expertise for Creative Innovation (CoECI) stelt Zaaigelden CoECI) 2020 beschikbaar voor ontwikkelgelden en top-up projecten voor het stimuleren van projecten in de relatie onderzoek-onderwijs-werkveld.

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jul 2020
Einddatum 31 dec 2020