Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Personalised Aftermovies

Kiem project gericht op het effect van gepersonaliseerde aftermovies op de verlening van de beleving bij festivals.

Project

Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam gaat samen met creatief bureau Fonk, Centrum Wiskunde en Informatica en ID&T een inventariserend project starten gericht op het effect van gepersonaliseerde aftermovies op de verlening van de beleving bij festivals. Daarbij wordt gekeken naar de beleving van de bezoeker en de technische (front end en netwerk) aspecten om dit mogelijk te maken. Het is een aanzet voor een groter project gericht op festivalbeleving.

De output zal zijn:
• Eén of meerdere Business modellen vanuit het STOF model gebaseerd op:
o Ontwerpprincipes voor de front- en backend van een app voor gepersonaliseerde video
(FONK)
o Verwachtingen en behoeftes van bezoekers met betrekking tot gebruik van draadloze
netwerken in festivals (CWI)
o Gebruikersonderzoek over de beleving tijdens en na festival deBeschaving (HvA)
• Demonstrator in de vorm van een concrete innovatieve dienst (gepersonaliseerde
aftermovie) voor het verlengen van de customer experience voor festivals
• Netwerkbijeenkomsten met HvA, Fonk, CWI en festivals door aansluiting bij SAX programma
• Interne vooraanmelding HvA en consortium vorming RAAK subsidie aanvraag.

Het lectoraat Crossmedia gaat a.s zaterdag 8 juli op de laatste editie van Sensation White in de Amsterdam Arena, een pilot van de personal aftermovies testen.

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2017
Einddatum 30 sep 2017

Contact