Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De kracht van media in de duurzaamheidstransitie

Project vanuit Zaaigelden van het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI)

Project

De duurzaamheidstransitie komt te langzaam op gang en het blijft voor ons allemaal makkelijk om onze ogen hiervoor te sluiten. Het lectoraat Crossmedia gaat samen met partners kennisoverdracht, beïnvloeding, verbeelding en beleving – inzetten om de transitie op weg te helpen. “Klimaatkennis is een noodzakelijke competentie voor een burger van de 21ste eeuw. Hoe slagen we erin een andere visie op de wereld op te bouwen?” vraagt ook klimaatwetenschapster Valérie Masson-Delmotte zich af. Maar kennis is slechts de eerste stap, en alleen wanneer deze leidt tot een verandering in gedrag is het mogelijk om “klimaatverandering en ander menselijk gedrag dat het milieu op land en zee schaadt aan te pakken,” zoals ook de EU stelt in de draft van haar Green Deal call.

Infographic duurzaamheid. Bron: Gemeente Amsterdam

Infographic duurzaamheid. Bron: Gemeente Amsterdam

Project

De effectiviteit van bewust zijn over duurzaamheid, zo is onze aanname in dit project, hangt af van de relevantie van de aangereikte kennis, de vorm waarin deze overgebracht wordt en van hoe zowel kennis als vorm aansluiten op de belevingswereld van de consument of burger. Het doel in dit onderzoeksproject is dat het consortium wil onderzoeken hoe en op welk moment media optimaal ingezet kunnen worden zodat consumenten en burgers inzicht verwerven in de duurzaamheidskeuzes die zij dagelijks kunnen maken. Zo zouden digitale tags in (online en fysieke) winkels inzicht kunnen geven in de footprint van producten, het maakproces, de gebruikte grondstoffen, de verwachte levensduur en recyclemogelijkheden. VR zou kunnen worden ingezet om burgers en consumenten de reis van hun producten zo te laten ervaren, dat er een emotionele betrokkenheid bewerkstelligd wordt die ertoe leidt dat mensen zuiniger met spullen omgaan. En via bijvoorbeeld online challenges met vrienden en familie kan men gemotiveerd worden om lichten vaker uit te zetten, meer kilometers met de trein en fiets af te leggen of minder gas te verbruiken.

Focus

Dit onderzoeksproject heeft de creatieve industrie (media, design en ict) als centraal toepassingsgebied en draagt bij aan het versterken van de relatie tussen onderzoek-onderwijs-werkveld. De focus hierbij richt zich op i) inzicht geven in de gevolgen van ons gedrag, ii) op zo’n manier dat consumenten en burgers niet alleen bewust worden van het issue maar ook hun handelingsruimte ervaren en gemotiveerd zijn deze in te nemen.

Financiering

Het Centre of Expertise Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) stelt Zaaigelden ACIN 2020 beschikbaar voor ontwikkelgelden en top-up projecten voor het stimuleren van projecten in de relatie onderzoek-onderwijs-werkveld.

Partners

Daarnaast zullen diverse andere partijen worden benaderd in de fase van consortiumuitbreiding, zoals andere lectoraten binnen de HvA, ontwerpbureaus en IT-bedrijven met een focus op VR/AR/ Mixed reality.

4 februari 2022

Project Info

Infographic duurzaamheid. Bron: Gemeente Amsterdam
Startdatum 01 jul 2020
Einddatum 31 dec 2020

Contact