Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Designing for whose value

Het ontwerpen van belevingen

Project

Op veel niveaus kan waarde worden gecreëerd. Van het individu tot ecosysteem. Het creëren van positieve en relevante belevingen is daar een belangrijk onderdeel van en zorgt voor een positief effect op de mate van verbondenheid. Een beleving is altijd subjectief, maar er zijn wel uitgangspunten of hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om een beleving te ontwerpen en creëren. Organisaties en diensten, zoals winkels, sportorganisaties, musea of evenementenbureaus denken na over hun strategie op het gebied van bezoekersbelevingen. Er is dan ook niet 1 formule, maar bij het maken van een ‘ belevings-’ strategie is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren die toepasbaar zijn op de dienst of het product om waarde te creëren. De meeste organisaties in de dienstensector hebben hun eigen selectie van factoren, die worden gebruikt om een beleving te ontwerpen voor de bezoeker of eindgebruikers. Maar welke factoren zijn dat eigenlijk? Hoe kun je een optimale beleving ontwerpen voor de bezoeker bij een voetbalwedstrijd, evenement, in een winkel of museum, zodat een waardevolle verbinding ontstaat? En (hoe) worden deze factoren geïntegreerd in een bedrijfsstrategie en welke tools en methodieken kunnen hiervoor ingezet worden?  

Project

Het Lectoraat Crossmedia  heeft een nieuw project gehonoreerd gekregen: "Designing for whose value". Dit project is gesubsidieerd door een TKI toeslag van ClickNL  en richt zich op het samenbrengen van kennis en inzichten over het ontwerpen van bezoekers-belevingen en de rol die het speelt in waardecreatie.  Het project is direct verbonden aan het EFRO-project Fieldlab SAX.

Er zijn veel verschillende manieren om bezoekersbelevingen te ontwerpen en te meten. In verschillende domeinen worden verschillende methodieken en tools gebruikt. In dit project worden inzichten, onderzoeksmethodes en kennis van de afgelopen vijf jaar onderzoek in verschillende domeinen, waaronder retail, musea, digitaal en (im)materieel erfgoed, verslaggeving bij live-evenementen en de media-industrie op het gebied van bezoekersbelevingen samengebracht.

Door dit te doen stellen we inzichten beschikbaar over verschillende domeinen heen en vertalen we bevindingen en modellen naar een concrete set van meetinstrumenten en een portfolio van best practices. Dit heeft als tweede resultaat dat bezoekersbeleving en verkregen niveaus van waardecreatie gemakkelijk met elkaar kunnen worden vergeleken. We baseren ons op Service Design methoden en vullen dit aan met inzichten uit de verschillende domeinen.

Werkpakketten en beoogde resultaten

  1. Design voor bezoekersbelevingen. Er wordt in kaart gebracht welke verschillende onderzoeksmethodieken,modellen en meetmethoden gebruikt worden voor het ontwerpen en metenbezoekersbelevingen in verschillende domeinen.

  1. Interactieve workshops met partners. De verzamelde methoden worden gevalideerd met partners uit het beroepenveld om feedback te krijgen over verschillende de meetinstrumenten en om waarden en behoeften te onderzoeken die in de tool kunnen worden opgenomen. Hierdoor richten we ons niet allen op de bedrijven zelf maar op het ontwerpen van belevingen op ecosysteemniveau.

  1. Case study met betrekking tot het ontwerpen van belevingen voor de UEFA EURO 2021. Binnen de casestudy wordt er een inzicht gegeven welke behoefte er zijn aan meetinstrumenten die belevingen en de waarden van verschillende stakeholders kunnen vastleggen. Er zullen verschillende costumer journeys, in samenwerking met partners, ontworpen worden. Er worden interviews met partners gehouden. Ook wordt er wat hun rol in het ecosysteem is.

  1. Ontwikkeling van een prototype tool. Er wordt een interactief prototype tool ontworpen om bezoekerservaringen te ontwerpen en meten op ecosysteemniveau.

  1. Online Cursus 'Ontwerpen voor belevingen” . Een belangrijk onderdeel is een onlinecursus waarin inzichten samengebracht worden uit eerder opgedane inzichten en methodes binnen het Fieldlab SAX. De cursus wordt gepubliceerd via het platform van de Digital Society School

Projectpartners

  • Johan Cruijff ArenA "De Johan Cruijff ArenA is de thuisbasis van de voetbalclub Ajax. Het stadion wordt ook door het Nederlands elftal gebruikt voor interlands. De evenementenkalender bevat regelmatig concerten en dansfestivals. De JC ArenA is samenwerkingspartner in het Fieldlab SAX dat wordt gefinancierd door een EFRO-subsidie. De stadion-tour (rondleidingen) wordt zoveel mogelijk gebruikt als testomgeving binnen dit Fieldlab.
  • AIONSports
  • De Digital Society School
Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 01 jul 2021