Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De kunst van het wetenschappelijke verhaal

Burgers, wetenschappers en kunstenaars als kennisdelers

Project

Vertrouwen in de wetenschap is significant hoger bij mensen die veel kennis hebben van de wetenschap, bij mensen die vaak in aanraking komen met de wetenschap, of er over lezen of spreken met vrienden en familie (Rathenau Instituut 2021). De sleutel tot vertrouwen is dus kennis van en contact met de wetenschap - maar hoe faciliteren we vormen van wetenschapscommunicatie die juist mensen die normaal gezien niet in contact komen met wetenschap? In dit project brengen we nieuwsgierige burgers die vragen hebben op laagdrempelige wijze in contact met wetenschappers die hun inzichten delen.

Begeleid door kunstenaars vertellen deelnemende burgers en wetenschappers gezamenlijk het verhaal over de gevonden inzichten. Zij delen de wetenschappelijke inzichten en werkwijze met de lokale gemeenschap van de vragensteller, of dat nu hun klasgenoten, medebewoners van een verzorgingstehuis, een skating community of leden van een voetbalclub zijn. En het verhaal wordt verteld op in een vorm die aansluit bij deze gemeenschap: bijvoorbeeld spoken word, een animatie-video, een comic, of een gedicht.

Dit project is een uitbreiding van het project “Kennis door de Wijken” (KddW) van Leiden European City of Science 2022 (Leiden 2022). De hoofdaanvrager, lector Creative Media for Social Change (HvA), heeft ruim ervaring met het betrekken van kunstenaars bij onderzoek. Zo zijn er meerdere kunstenaars betrokken geweest in het NWO VIDI-project van Tamara Witschge vanuit verschillende disciplines (waaronder documentaire, tekeningen, spoken word en poëzie). Deze uitingsvormen maken het mogelijk om inzichten met een bredere impact en gevoelde relevantie te delen (Hölsgens, de Wildt en Witschge, 2020). In dit project, combineren we deze expertise en ervaring met arts-based research methoden met inzicht in innovatieve storytelling formats en user-centred design vanuit de opleidingen Communication and Multimedia Design en Creative Business waar “Impact Storytelling” een belangrijke pijler is.

Het doel van het voorgestelde project is de verbinding tussen wetenschap en de samenleving te versterken door nieuwe formats van wetenschapscommunicatie te ontwikkelen gericht op het bereiken en betrekken van mensen die minder vertrouwen hebben in de wetenschap. Er zijn drie onderscheidende onderdelen om de doelen van de call te behalen:
- Vergroten van vertrouwen door mensen die normaal gezien weinig in contact komen met wetenschap via leden van de gemeenschap: Direct contact met wetenschappelijke inzichten en werkwijzen en gesprekken in de omgeving over wetenschap de sleutel tot meer vertrouwen (zie hierboven);
- Storytelling als methode: Verhalen vormen bij uitstek een vehikel om kennis te delen en sociale relaties te versterken (Richter et al., 2019):
“Through storytelling, diverse views, opinions, knowledge domains and mindsets are brought together at the individual as well as the community level” (ibid.: 14).
- Burgerparticipatie in de kennisdeling: Door burgers te betrekken in het vertellen van het verhaal vanuit hun leefwereld faciliteren we kennisdeling vanuit persoonlijke relaties in lokale gemeenschappen. Zo is de communicatie relevanter en meer aansluiten bij de lokale behoeften en ervaringswereld (Lämmerhirt et al., 2018; Simon, 2016).

Aanvrager(s):
- Tamara Witschge, Hogeschool van Amsterdam
- Margaret Gold, Citizen Science, Lab (U Leiden)

Samenwerkingspartner(s):
- Meta Knol, Leiden European City of Science 2022
- Marissa Karlas, Kunstenaarscollectief ROEM Leiden

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 21 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2022
Einddatum 28 feb 2023