Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Atelier Online/ Offline behavior

Project

Het atelier online/offline behavior bestaat uit een team van 10 afstudeerders, 2 procescoaches, 1 onderzoekscoach, 1 lector en 2 partners uit de praktijk. Deze partners zijn op dit moment Albert Heijn en de Amsterdam Arena. Beide hebben zij een vraag uitgezet rondom loyaliteit en/of experience, waar de studenten antwoord op gaan geven. Deels zullen zij dit doen door middel van het schrijven van hun individuele scriptie en deels doen zij dit door gezamenlijk een service te ontwerpen die aansluit bij de praktijkvraag. Het lectoraat Crossmedia is dicht betrokken bij het atelier online/offline behavior. De betrokken lector is Harry van Vliet en de onderzoekscoach-rol wordt vervuld door Anne Moes.

Een atelier is een nieuwe vorm van interdisciplinair onderwijzen, waarin er sprake is van samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers en opdrachtgevers. Voor uitgebreide informatieve over deze nieuwe onderwijsvorm kunt u terecht op amsterdamsontwerp.nl .

De praktijkvragen die binnen dit atelier centraal staan zijn geformuleerd door de Albert Heijn en de Arena. Respectievelijk zijn dit:

1. “Hoe gaan we van een transactioneel loyalty programma naar een true loyalty programma?”

De Albert Heijn wilt door deel te nemen aan dit atelier meer inzicht verkrijgen in hoe zij klanten emotioneel kunnen binden aan hun supermarkten. Elke student zal vanuit zijn of haar opleidingsrichting een scriptie schrijven waarmee dit inzicht geboden wordt. Daarnaast staat de opdracht uit om in het interdisciplinaire team te werken aan een online/offline service/format die op innovatieve wijze kan bijdragen aan een true loyalty programma.

2. “Hoe gaan we een fan experience voor de Arena/E-Sport ontwikkelen en uitwerken?”

De Arena is geïnteresseerd in nieuwe manieren om het stadion in te zetten. Naast voetbal en concerten, kan de Arena ook afgehuurd worden voor e-sporten. De vraag die zij graag beantwoord zien is wat er voor nodig is om een optimale fan experience te creëren voor de potentiele bezoekers van deze e-sporten. Ook bij deze opdracht gaan de studenten individueel antwoord geven op deze vraag door middel van hun scriptie. Daarnaast werken zij gezamenlijk aan een innovatief format voor een online/offline fan experience (voor 2020).

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2016

Contact

Erik Braakman
Eric Reiman
Christien Kintzen
Lucy Buddelmeijer.