Kennis in professioneel handelen: een conceptueel kader

Project

Dit project heeft tot doel een geïntegreerd conceptueel kader te formuleren over het gebruik van kennis bij professioneel handelen. Deze kennis kan voortkomen uit de praktijk, uit theorie of uit empirisch onderzoek. Dit conceptuele kader kan gebruikt worden bij het (beter) opleiden van professionals via het hoger onderwijs, evenals voor toekomstig empirisch en conceptueel onderzoek.

Traditioneel gezien ligt de focus in universitaire opleidingen op kennis uit empirisch en conceptueel onderzoek en ligt deze in beroepsopleidingen vooral in de beroepspraktijk. Meer recentelijk is het hoger onderwijs gepositioneerd als essentieel voor het opleiden van professionals in veel sectoren, zowel binnen het hoger beroepsonderwijs als het universitair onderwijs. Deze verschuiving roept de vraag op welke rol praktijkkennis en kennis uit onderzoek spelen in het onderwijs aan professionals. Immers, waar de kwaliteit van kennis uit onderzoek vaak gebaseerd is op brede geldigheid, hebben professionals meestal tot doel een specifieke situatie te beïnvloeden. En waar praktijkkennis vaak gemakkelijker toepasbaar is, kan het niet altijd als algemeen geldig gezien worden. Dit zijn beperkingen waarmee professionals bij het toepassen van kennis in hun handelen moeten kunnen omgaan.

Om beter te begrijpen welke rol kennis speelt in het professioneel handelen van de professional van nu, zal dit onderzoek conceptuele en empirische literatuur over dit onderwerp vanuit verschillende disciplines (variërend van sociology-of-knowledge tot cognitieve psychologie) samenbrengen in één holistisch model dat functioneel is voor verder onderzoek, maar ook voor het opleiden van professionals.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2019

Contact