De beoogde synergie tussen onderzoek en onderwijs van Europese universiteiten

Project

In samenwerking met het U!REKA Higher Education, Research and Development (HERD) netwerk, waar Didi Griffioen een van de coördinatoren van is, onderzoekt het lectoraat HERI wat de beoogde synergie tussen onderzoek en onderwijs is van Europese universiteiten.

Het verbinden van onderzoek en onderwijs wordt vandaag de dag gezien als een vereiste voor het leveren van goed onderwijs aan toekomstige professionals. Dit betekent dat hoger onderwijsorganisaties hybride organisaties moeten worden, waarin onderzoek en onderwijs op zo’n manier verbonden zijn dat ze voor meerwaarde zorgen voor toekomstige professionals. Hogescholen, die traditioneel de focus legden op onderwijs, voegen onderzoek als tweede kerntaak toe aan hun organisaties, en formuleren hiertoe ambities met betrekking tot onderzoek.

Om te begrijpen welke ambities Europese universiteiten hebben met betrekking tot het verbinden van onderzoek en onderwijs, wordt binnen dit project de formele documentatie (b.v. instellingsplannen) geanalyseerd van de de zes U!REKA universiteiten: Hogeschool van Amsterdam, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, University College Ghent, Metropolia University of Applied Sciences Helsinki en Oslo Metropolitan University. De documenten worden verkregen via het U!REKA HERD-netwerk. Specifiek worden de documenten geanalyseerd op de ambities van de universiteit voor onderzoek; de ambities voor onderzoek in het onderwijs; en de ambities voor onderzoek voor/met de beroepspraktijk.

Bezoek de U!REKA-website voor meer informatie over U!REKA.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2019

Contact

Indira Day