FDMCI Learning Communities

Cross-institutional Collaboration in BioArtScience

Project

Dit BioartScience project wil de weg vrijmaken voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen CoECI-partners, door partners op drie niveaus met elkaar te verbinden

Dit project is medegefinancierd met de Creative Cross-over regeling 2021 van CoECI

Project is geïnitieerd door de Learning Community Critical Making & Research through Design, verbonden aan de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam.

Dit BioartScience project wil de weg vrijmaken voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen CoECI-partners, door partners op drie niveaus met elkaar te verbinden: samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen (Visual Methodologies van de HvA en Kunsteducatie van de AHK), samenwerking tussen studenten van de HvA en Breitner academie, en een samenwerking tussen hun docenten en experts van het Wetlab van Waag.
De Learning Community Critical Making & Research through Design zal in het najaar van 2021 drie 30EC en drie 8EC onderzoeksstages faciliteren voor studenten vormgeving en kunst(educatie) met interesse in biofabricage, biodesign en/of biokunst. De langere 30EC stage is een kans voor alumni van de minor Makers Lab: Making as Research (HvA) om de wereld van biodesign verder te verkennen in een onderzoeksstage. Zij hebben zich in deze cursus bekwaamd in microbiologie technieken en biofabricage, en deze collaborative research through design (RtD) stage zal hen in staat stellen hun interesses op dit gebied verder uit te werken en een Art/Science samenwerking aan te gaan met studenten van CoECI-partnerscholen. De kortere onderzoeksstages zijn bedoeld om studenten kunstonderwijs van de Breitner Academie een praktijkgerichte opleiding te geven in doe-het-zelf-microbiologie en biofabricage. Het project zal afwisselend een wetenschappelijke en een kunstzinnige benadering van doe-het-zelf biologie en biofabricage omvatten, culminerend in ontwerpsamenwerkingen die een kritische maakmethodologie volgen.
Het experiment zal tevens als blauwdruk dienen voor toekomstige interinstitutionele samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs en onderzoek. De betrokken docenten kunnen leren van elkaars aanpak en profiteren van het resulterende lesmateriaal dat voortkomt uit de door studenten geleide workshops en de documentatie van het ontwerpproject, dat ook zal worden gedeeld met docenten in kunst en design in het bredere creatieve veld.

N.a.v. de resultaten zal Sam Edens (docent HvA) met de learning community een blauwdruk ontwikkelen voor een transdisciplinair vak rondom bio art & design in opdracht van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (OKTW), gefinancierd door SIA.
Zie ook: https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform-okwt/

Gepubliceerd door  FDMCI Learning Communities 9 juli 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2021

Contact

Lectoraat Visual Methodologies, Hogeschool van Amsterdam
Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Waag
Breitner Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Studenten van de HvA, AHK, Hogeschool Inholland en Gerrit Rietveld Academie