Eerstejaarsstudenten geven eerste 100 dagen bij HvA een dikke 7

15 apr 2024 10:46 | Studentenzaken

Eerstejaars voltijd- en deeltijdstudenten geven de eerste 100 dagen bij hun opleiding respectievelijk een 7,2 en een 7,6 als rapportcijfer. Dit blijkt uit de 100Dagen Monitor, het HvA-brede onderzoek naar de ervaringen van voltijd en deeltijd eerstejaars bachelor- en associate degree-studenten. Dit onderzoek houdt de HvA jaarlijks in november en december, zo’n 100 dagen na start van deze studenten aan de opleiding.

In het onderzoek wordt studenten gevraagd hun mening te geven over hoe zij het onderwijsprogramma vinden, waar zij tegenaan zijn gelopen tijdens de eerste 100 dagen, of zij studiedruk ervaren en of zij zich thuis voelen bij de opleiding. Na deelname ontvingen studenten persoonlijke feedback, zoals bijvoorbeeld tips voor hulpbronnen en informatie over studentendecanen of keuzecoaches voor begeleiding op maat. Er namen dit jaar 2901 eerstejaarsstudenten deel. De respons onder de voltijdstudenten was 2707 (21%) en onder de deeltijdstudenten 194 (19%). Van de voltijdstudenten zegt, net als vorig jaar, 79 procent tevreden te zijn met de gekozen opleiding. En 77 procent geeft aan deze ook te willen afmaken aan de HvA. Het enthousiasme bij deeltijdstudenten is nog groter: zelfs 94 procent geeft aan de opleiding te willen afmaken. Aandachtspunt is dat 20 procent van de voltijdstudenten aangeeft problemen te ervaren met de balans tussen studie, werk en privé, bij de deeltijd is dit 23 procent.

De uitkomsten laten geen grote verschillen zien ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar. Wel geven nu minder studenten aan zich voldoende geïnformeerd te voelen bij de start van hun studie (47%, vorig jaar was dat 52%). Om eerstejaarsstudenten goed te kunnen informeren voor aanvang van het studiejaar verstuurt de HvA deze zomer een aantal informatieve mails en krijgen zij aan het begin van het studiejaar de Newbiegids; een handig naslagwerk boordevol tips. Daarnaast kunnen studenten terecht op het platform Start Opleiding, waar ze (onder meer) informatie kunnen vinden over de HvA introductie, studeren in het hbo, en het afronden van de inschrijving. Ook vinden zij hier specifieke informatie van hun eigen opleiding (zodra dit bekend is) zoals het rooster, boekenlijst of groepsindeling en kunnen eerstejaarsstudenten zich er aanmelden voor activiteiten zoals Tune In (eerstegeneratiestudenten) en informatiesessies voor studenten met bijzondere omstandigheden.