HvA’s studiekeuzecheck in nieuwe stijl

7 dec 2023 09:30 | Studentenzaken

Studiekiezers die zich nu inschrijven voor een voltijd bachelor- of voltijd Ad-opleiding van de HvA, krijgen vanaf half januari de nieuw ontwikkelde online studiekeuzecheck aangeboden als onderdeel van het inschrijfproces. Deze studiekeuzecheck helpt de toekomstige student op laagdrempelige wijze te reflecteren op het eigen keuzeproces en geeft tips over passende vervolgstappen die variëren van hulp bij twijfel, verdiepende informatie of activiteiten óf over verdere voorbereiding op de start van de opleiding.

Onderdeel van de digitale leeromgeving

De student activeert na inschrijving zijn HvA-ID en ontvangt een uitnodiging voor de online studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is ontwikkeld als ‘course’ in de digitale leeromgeving van de HvA-opleiding, zodat hij hier al enigszins mee vertrouwd raakt. De studiekeuzecheck begint met een welkomstvideo en een korte vragenlijst, gevolgd door feedback en tips die verwijzen naar een informatiekaart met studiekeuzecheck ‘checkpoints’.

Bewustmaken en ondersteunen

De vragenlijst en informatiekaart zijn ontwikkeld door dienst Studentenzaken en het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de HvA. Het doel is studiekiezers bewustmaken van eventuele vragen die zij nog hebben over hun studiekeuze, opleiding of studeren bij de HvA om ze vervolgens zo gemakkelijk mogelijk te ondersteunen in het vinden van informatie zoals verdiepende studiekeuzeactiviteiten, de studiegids of aanvullende ondersteuning, zoals een gesprek met een keuzecoach of studentendecaan. In de studiekeuzecheck checkpoints komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • hulp bij twijfel over studiekeuze
  • studieprogramma
  • werk- en toetsvormen
  • toekomst: werken of doorstuderen
  • locatie en campusfaciliteiten
  • medestudenten en docenten
  • hoe doe je dat studeren
  • hulp en ondersteuning tijdens je opleiding
  • start van je opleiding

De vragen hierover in de studiekeuzecheck sluiten aan de bij de loopbaanvragen in de Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs.

Per opleiding eigen informatie

De vragenlijst is generiek, maar iedere opleiding vult de informatiekaart met studiekeuze checkpoints met eigen informatie én vult de course naar eigen inzicht aan met inhoudelijke onderdelen, zoals een online college, opdracht of toets. Ook biedt iedere opleiding een contactmogelijkheid. Dit verschilt per opleiding en kan variëren van een individueel gesprek tot groepsbijeenkomsten, online of op locatie.

Aansluiten op behoefte studiekiezers

“Bij de ontwikkeling van de online vragenlijst en informatiekaart met studiekeuzecheck checkpoints is zo goed mogelijk rekening gehouden met de behoeftes van studiekiezers. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en zijn studiekiezers en studenten bevraagd. Uitgangspunten zijn vertrouwen, regie bij de student, reflectie op het eigen keuzeproces, laagdrempelige hulp en passende vervolgstappen zoals hulp bij twijfel, verdiepende informatie of voorbereiding op de start van de opleiding”, aldus Daphne Wiersema, associate lector Studentbegeleiding in het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad en docent Leergang Loopbaancoaching HvA. Daphne is een van de ontwikkelaars van de nieuwe studiekeuzecheck.

>> Lees meer over de studiekeuzecheck