Mbo's en hbo’s werken samen aan keuzedeel Voorbereiding hbo

20 jun 2023 09:58 | Studentenzaken

Het keuzedeel Voorbereiding hbo bereidt mbo-studenten voor op studeren in het hbo. Dit geeft de mbo-student vertrouwen in de start op het hbo en verbetert de aansluiting van mbo naar hbo. Niet alle mbo-opleidingen bieden dit keuzedeel aan, en ook de invulling ervan verschilt per instelling en per opleiding. Om het keuzedeel voor de student herkenbaar te maken werken diverse mbo- en hbo-instellingen in de regio, waaronder ook de HvA, binnen het Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland nu samen bij het vormgeven van de keuzedelen per sector.

Kennismaken met het hbo

Onderdeel van deze samenwerking is dat mbo-studenten die deelnemen aan het keuzedeel een of meerdere keren naar de HvA komen om kennis te maken met hbo-opleiding(en) binnen de sector. Ze volgen een module of college van een HvA-docent en ervaren zo in de praktijk welke studie- en onderzoekvaardigheden in het hbo gevraagd worden. Na dit programma kunnen de studenten beter een afweging maken over doorstroom naar het hbo.

Studenten zonder keuzedeel Voorbereiding hbo

Doen jouw studenten geen keuzedeel Voorbereiding hbo, maar wil je ze wel bewust maken van de mogelijkheid om door te stromen naar het hbo? Kijk dan eens naar het programma Student in de Klas, waarbij oud mbo-studenten voorlichting geven over studeren in het hbo. Kijk voor meer informatie op hva.nl/studentindeklas.

Meer informatie

  • Ga voor meer informatie over het keuzedeel per sector en/of het Regionaal Netwerk mbo-hbo NH-F naar Keuzedelen - mbohbo-nhf .
  • Neem bij vragen over samenwerking met de HvA in het keuzedeel Voorbereiding hbo of activiteiten in de SLB/LOB les contact op met Saskia Lammertsma (s.lammertsma@hva.nl) of Foekje Verhulsdonk (f.verhulsdonk@hva.nl).