Doorstroomrapportage eind februari verwacht

26 jan 2023 13:16 | Studentenzaken

Ben jij decaan op een vo-school in de regio groot-Amsterdam? Dan ontvang je elk jaar een doorstroomrapportage van de Hogeschool van Amsterdam.

In de doorstroomrapportage kun je onder andere terugvinden:

  • hoeveel leerlingen van jouw school instromen bij een opleiding van de HvA;
  • hoeveel leerlingen hun propedeuse binnen 1 of 2 jaar behalen;
  • hoeveel leerlingen vroegtijdig met een opleiding stoppen;
  • hoe de leerlingen van jouw school het doen ten opzichte van een benchmarkgroep.

Kennen, kunnen en kiezen

Marieke Siebrecht, adviseur Aansluiting vo-hbo aan de HvA, over het belang van die rapportage: “De doorstroomcijfers zijn voor ons vooral een aanleiding om met scholen in gesprek te gaan over hoe we de aansluiting kunnen verbeteren. Daarbij gaat het om drie dingen: om kennen, kunnen en kiezen. Kennen gaat over de vakinhoud, kunnen over hbo-vaardigheden en kiezen over de loopbaanoriëntatie. We selecteren elk jaar scholen om over de cijfers in gesprek te gaan. Dat kunnen scholen zijn met een hoog aandeel in de instroom, scholen met een nieuwe decaan, of scholen waar we al even geen contact mee hebben gehad.”

In een interview met Marieke Siebrecht en Stéphanie Dockx (Hervormd Lyceum Zuid) lees je meer over wat de doorstroomrapportage oplevert. Daarnaast heeft het Expertisepunt LOB een Wegwijzer Doorstroomgegevens ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe het werken met doorstroomgegevens bijdraagt aan het studentsucces.

Ontvangen?

Ben jij decaan in de regio groot-Amsterdam? Dan ontvang je de doorstroomrapportage eind februari per e-mail vanaf het e-mailadres aansluiting@hva.nl.

Vanwege de privacywetgeving verstrekt de Hogeschool van Amsterdam alleen gegevens aan scholen over de doorstroom van leerlingen als er minimaal zeven leerlingen per jaar doorstromen naar een faculteit of cluster van opleidingen. Omwille van deze regelgeving kunnen we voor scholen met een relatief kleine instroom geen doorstroomrapportages verstrekken.