Resultaten onderzoek naar de overstap naar mbo bekend

10 okt 2022 12:14 | Studentenzaken

Om de overstap van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar vervolgonderwijs (mbo) succesvoller te laten verlopen, is er verkennend onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten rondom deze problematiek binnen de Amsterdamse context. De resultaten en aanbevelingen zijn nu te lezen.

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn te lezen in deze rapportage.

Voor kwetsbare jongeren blijkt de overstap van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs moeilijk. In Amsterdam worden verschillende acties ondernomen om deze overstap succesvoller te laten verlopen. Dat pakt wisselend uit, mede doordat deze acties zich vooral richten op het oplossen van een enkel aspect van het probleem in plaats van de verschillende aspecten. In dit verkennende onderzoek staat daarom de vraag centraal: welke actoren en factoren beïnvloeden een succesvolle overstap van pro en vso naar, én landing in het mbo in Amsterdam? Het achterliggende doel: adviezen geven over mogelijke manieren om de overgang voor kwetsbare jongeren succesvoller te laten verlopen.

De geïnterviewde professionals zijn werkzaam bij verschillende pro-, vso- en mbo-scholen in Amsterdam en bij de gemeente Amsterdam.