HvA presenteert toolkit studievaardigheden

voor docenten, leerlingen en studenten

23 nov 2021 13:44 | Studentenzaken

Afgelopen studiejaar heeft een projectteam van docenten, leerlingen en studenten van de HvA, mbo- en vo-instellingen gewerkt aan een ‘toolkit’ studievaardigheden, met als doel om aankomende studenten uit te rusten met een degelijke basis voor succes in het hbo. De toolkit studievaardigheden voor docenten en voor leerlingen en mbo-studenten is te vinden op hva.nl.

De toolkit studievaardigheden voor docenten in het vo en mbo is te raadplegen via hva.nl/scholen. Voor leerlingen en mbo-studenten is de informatie verwerkt op de pagina Studeren op het hbo, waar studiekiezers meer informatie over studeren aan het hbo kunnen vinden.

Let op! De toolkit voor medewerkers van de HvA is nog in ontwikkeling en binnenkort te vinden via de a-z lijst. HvA-studenten kunnen met de toolkit aan de slag via de pagina Study Skills op Student Info (hiervoor moeten zij inloggen met hun HvA-ID).

Waar zijn de hulpmiddelen voor bedoeld?

Het opgeleverde materiaal is ontwikkeld voor leerlingen, studenten en docenten in het vo, mbo en hbo. De hulpmiddelen kunnen in de vooropleiding en tijdens de eerste fase van het hbo ingezet worden om kennis te maken en te oefenen met de belangrijkste hbo-vaardigheden.

Met de instrumenten kunnen (aankomende) studenten:

  • Zich oriënteren op/kennis maken met het hbo
  • Een reëel beeld vormen van de manier van werken en studeren op het hbo
  • Oefenen met hbo-vaardigheden
  • Kennis nemen van hulpbronnen

Docenten en begeleiders kunnen de hulpmiddelen gebruiken bij individuele begeleiding, loopbaanprogramma’s of in hun eigen les. Op de studievaardighedenpagina van hva.nl/scholen zijn de hiervoor geschikte tools te vinden, met inspiratie en handleidingen. Daarnaast kunnen studenten en leerlingen via ‘Studeren aan het hbo’ ook zelf aan de slag met studievaardigheden.

Waarom op het voortgezet onderwijs/mbo al aan de slag met hbo-vaardigheden?

Als studenten en leerlingen tijdig kennis maken en inzicht hebben in de vaardigheden en de manier van werken en studeren op het hbo, en als zij daarmee ook vertrouwd raken en kunnen oefenen, wordt de kans groter dat zij het eerste jaar halen. Met dit als gegeven is de toolkit studievaardigheden ontwikkeld. Meer achtergrondinformatie over het studievaardighedenproject is te vinden in dit nieuwsbericht van 2 juni 2021.

Hoe verder vanaf 2022?

In studiejaar 2020-2021 is een degelijke selectie van hulpmiddelen beschikbaar gesteld op de HvA-website. Dit is een stap in de juiste richting, maar we zijn er nog niet. De ambitie van de HvA is dat er meer bewustwording en betrokkenheid ontstaat over het belang van doorlopende leerlijnen in de aansluiting tussen vo, mbo en hbo. Na verschillende sessies met partners uit het vo en mbo is overeengekomen dat het thema studievaardigheden daarbij onmisbaar is. Door leerlingen en studenten eerder vertrouwd te maken met de studievaardigheden die zij op het hbo nodig hebben, vergroten we de kans op studentsucces. Vanaf 2022 zetten we daarom in op kennisdeling rondom het thema studievaardigheden en op het versterken van de verbinding tussen het voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Meer informatie

  • Heb je vragen over Vaardig door je Studie, de 7 studievaardigheden of de ontwikkelde hulpmiddelen en het gebruik daarvan bij jou op school? Of heb je een idee, wil je graag samenwerken of sparren over hoe we de aansluiting kunnen versterken? Dan komen we graag met je in contact! Mail naar vaardigdoorjestudie@hva.nl