Hogeschool van Amsterdam

Aan de slag met hbo-vaardigheden

2 jun 2021 12:52 | Studentenzaken

Onderzoek wijst uit dat gemiddeld 40% van de studenten in het eerste jaar van hun studie uitvalt of van studie switcht. Eén van de redenen van hoge uitval is dat studenten onvoldoende hbo-vaardigheden beheersen die nodig zijn om succesvol hun studie te doorlopen. Om de aansluiting tussen mbo- en vo-scholen en de HvA te verbeteren is het project Vaardig door je Studie (VdjS) gestart. In dit project werken docenten van de HvA, mbo- en vo-instellingen én studenten nauw samen om aankomende studenten uit te rusten met een degelijke basis voor succes in het hbo. Het projectteam bracht de belangrijkste hbo-vaardigheden in kaart en ontwikkelt verschillende hulpmiddelen die leerlingen helpen een reëel beeld te krijgen van de eisen en de manier van werken in het hbo. De eerste hulpmiddelen worden medio juni gepresenteerd.

Hbo-vaardigheden

Om succesvol te kunnen studeren in het hbo moet je als student beschikken over een heel aantal vaardigheden. Sommige van deze vaardigheden zijn studenten al aardig in thuis, met andere moet nog meer geoefend worden. In de literatuur wordt over deze studievaardigheden veel geschreven. Het VdjS-projectteam heeft verschillende onderzoeken en opsommingen naast elkaar gelegd en teruggebracht tot een zevental cruciale hbo-vaardigheden: vaardigheden die je in het begin van het eerste jaar van het hbo in enige mate nodig hebt, te noemen:

1. Plannen en zelfstandig werken
2. Actief luisteren en lezen
3. Analyseren
4. Onderzoeken
5. Projectmatig werken
6. Doeltreffend schrijven en spreken
7. Reflecteren en zelfsturen

Hulpmiddelen

Als studenten en leerlingen tijdig kennis maken en inzicht hebben in de verwachte vaardigheden en het verwachte instapniveau, en als zij daarmee ook vertrouwd raken en kunnen oefenen, wordt de kans groter dat zij het eerste jaar halen. Met dit als gegeven ontwikkelt het projectteam hulpmiddelen die daaraan bijdragen. Dit materiaal wordt ontwikkeld voor leerlingen/studenten in vo en mbo en voor hun docenten, en wordt ook toegankelijk gemaakt voor HvA-studenten en -docenten. De hulpmiddelen kunnen in de vooropleiding en tijdens de eerste fase van het hbo ingezet worden om de belangrijkste hbo-vaardigheden te leren kennen.

Met de instrumenten kunnen leerlingen

  • Zich oriënteren op/kennis maken met het hbo
  • Een reëel beeld vormen van de manier van werken op het hbo
  • Oefenen met hbo-startvaardigheden
  • Kennis nemen van hulpbronnen

Welke hulpmiddelen nodig zijn voor een succesvolle overstap naar het hbo is bepaald in een Denktank met afgevaardigden uit het hbo, mbo en vo. Vervolgens is onderzocht of dergelijke hulpmiddelen al bestonden of gecreëerd moesten worden. Alle bestaande en nieuw ontwikkelde hulpmiddelen worden getest, getoetst en geëvalueerd in de praktijk, en vervolgens opgeleverd. Het resultaat is een verzameling hulpmiddelen waarmee studenten en leerlingen ofwel zelf aan de slag kunnen, of door docenten en begeleiders kan worden gebruikt bij individuele begeleiding, LOB-programma’s of in het curriculum. De eerste hulpmiddelen worden naar verwachting halverwege juni definitief opgeleverd en gedeeld.

Meer informatie

  • Binnenkort publiceert het team van Vaardig door je Studie een projectsite. Houd ons nieuwsoverzicht in de gaten!
  • Heb je vragen over Vaardig door je Studie, de 7 studievaardigheden of de ontwikkelde hulpmiddelen en het gebruik daarvan bij jou op school? Of heb je een idee, wil je graag samenwerken of sparren over hoe we de aansluiting kunnen versterken? Dan komen we graag met je in contact! Mail naar vaardigdoorjestudie@hva.nl