Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Wel doorleren maar (nog) niet een volledige opleiding volgen? Bij de tweedegraads lerarenopleidingen van de HvA kun je losse modules uit het onderwijsaanbod volgen. Je schuift dan als contractstudent aan bij deeltijd- of voltijdstudenten die de reguliere opleiding volgen. De meeste modules duren 3 tot 6 maanden.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
Cursisten in leslokaal

Programma

In de studiegidsen van de lerarenopleidingen vind je alle modules van het curriculum. Sommige modules rond je alleen af als je een stage of baan op een school hebt. Je volgt het reguliere programma en legt toetsen en hertentamens af op de tijdstippen die ook voor de reguliere studenten gelden. Je hebt daarbij recht op één herkansing. Is het resultaat van een tentamen een 6 of hoger, dan ontvang je hiervoor een certificaat waarop het cijfer staat vermeld. Ga je alsnog de lerarenopleiding doen? Met dit certificaat vraag je bij de examencommissie een vrijstelling aan. Zij-instromers nemen het certificaat op in hun portfolio ten behoeve van het geschiktheidsonderzoek waarna een scholingscontract op maat volgt.

Bij welke opleidingen volg je modules?
  • Leraar Biologie
  • Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
  • Leraar Horeca en Voeding
  • Leraar Mens en Technologie
  • Leraar Natuurkunde
  • Leraar Scheikunde
  • Leraar Wiskunde
Meer informatie over de opleidingen

Doelgroep

Je wil je inschrijven bij een voltijd/deeltijd lerarenopleiding of start als Zij-instromer in Beroep en wil tijdens de voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek een vak volgen. Of je bent bevoegd en wil je kennis opfrissen.

Cursusdagen

Rooster-afhankelijk en bespreekbaar met de opleidingscoördinator. Naast september ook start mogelijk in nov/febr/apr. Colleges van semester 1 starten wel in sept. en die van semester 2 in febr. Een vak start aan het begin van een semester of blok.

Kosten

De kosten bedragen € 167,- per studiepunt (EC). Een vak van 5EC kost dan dus € 835,-. Restitutie is niet mogelijk. Houd er rekening mee dat je werkgever wellicht bereid is om hierin bij te dragen.

Toelating

Afhankelijk van welke module je kiest.

Tijdsinvestering

De studielast is afhankelijk van het aantal studiepunten (EC) wat de module omvat. Eén EC staat voor 28 uur studeren, inclusief het volgen van colleges. Zie de studiegids voor het aantal EC per module.

Ga naar de studiegids
(opent in nieuw venster)

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers is afhankelijk van welke module(s) je volgt.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Inhoudelijke vragen over het volgen van losse modules?
Neem contact op met de coördinator van de betreffende opleiding.
Neem voor overige vragen contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)