Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Hipper

Project

Ouderen gaan steeds eerder na een heupoperatie naar huis, waarbij het revalidatietraject in toenemende mate in de thuissituatie wordt uitgevoerd. In het, inmiddels afgeronde, Hipper project is een behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld dat zowel patiënten als zorgprofessionals (ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie) meer inzicht geeft in de voortgang van de revalidatie. Dit vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Ouderen gaan steeds eerder na een heupoperatie naar huis, waarbij het revalidatietraject in toenemende mate in de thuissituatie wordt uitgevoerd. In het Hipper project wordt een behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld dat zowel patiënten als zorgprofessionals (ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie) meer inzicht geeft in de voortgang van de revalidatie. Dit vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Therapeuten geven aan dat de effectiviteit van de behandeling nu vaak te wensen over laat. Dit komt omdat ze geen direct zicht hebben op het uitvoeren van de oefeningen en activiteiten door de patiënt in de thuissituatie. Therapeuten hebben behoefte aan instrumenten om op afstand de thuissituatie en de behandeling te monitoren, zodat ze de patiënt beter kunnen coachen.

E-Health technologie lijkt op dit vlak een doorbraak te geven. ICT en sensoren in de woonomgeving kunnen enerzijds worden gebruikt om activiteiten en oefeningen op afstand te monitoren en kunnen anderzijds worden gebruikt om de patiënt te motiveren en te coachen en zo het zelfmanagement te vergroten. 

In dit SIA RAAK-publiek project Hipper werd samen met de therapeuten en patiënten door middel van co-creatie een nieuw behandelprotocol ontwikkeld en onderzocht waar sensortechnologie een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. 

In het ontwikkelde behandelprotocol wordt gebruik gemaakt van PAM-sensoren die de cliënten bij zich dragen als activiteitenmonitor. Met deze sensor kan gemeten worden hoe actief cliënten zijn. Na ontslag worden in de thuissituatie omgevingssensoren geplaatst, deze sensoren meten waar de cliënt zich bevindt en of ze actief zijn geweest. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de zorgprofessional en cliënt en worden gebruikt in de behandeling. 

In totaal zijn 41 zorgprofessionals bij het project betrokken geweest vanuit de revalidatie-instellingen Vivium Naarderheem, Cordaan, de Zorgcirkel en de Zonnehuisgroep. Hierbij willen wij onze dank betuigen aan de inzet van alle zorgprofessionals en cliënten die mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling van dit protocol. 
 
Binnen de Hogeschool van Amsterdam participeerden de Faculteiten ‘Gezondheid’ en ‘Digitale Media en Creatieve Industrie’ in het onderzoek. Hierdoor werd kennis over behandelmethoden gecombineerd met kennis over technologie.
 
Naast dit behandelprotocol bestaat er ook nog een handleiding over het gebruik van het sensorsysteem en de bijbehorende digitale omgeving en een onderbouwing van de technische keuzes. Tot slot is er een scholing voor zorgprofessionals beschikbaar.
 
Voor meer informatie: zie de documenten hieronder

Onderzoeksproducten RAAK-publiek project HIPPER:

Download: Factsheet over het project Hipper: Behandelprotocol revalidatie na een heupfractuur

Download: Visual behandelprotocol revalidatie na een heupfractuur

Download: Het Hipper sensorsysteem, Hipper rapport R3.5/2016

Download: Handleiding Hipper Systeem - Behorend bij het behandelprotocol en sensor systeem, Hipper rapport R5.1/2016

Download: Cursusboek Hipper - 2-daagse cursus over het gebruik van sensormonitoring bij heuprevalidatie, rapport R5.4/2016

Download: Behandelprotocol revalidatie na een heupfractuur – RAAK Publiek HIPPER, Hipper rapport R2.3/2016

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA in het programma ‘RAAK-Publiek’.

Partners