Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Designing experience scapes (DES)

Project

Onderzoek naar museumbezoekers kent weinig eenduidige resultaten. Terwijl er wel veel aandacht is voor ‘publieksbeleving’ bij musea maar tegelijkertijd kunnen we vanuit de ervaring in het RAAK-project ‘Museumkompas’ de stelling van Huysmans en de Haan (2007) onderschrijven over het belevingsaspect in de erfgoedsector: “Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre het verhogen van het belevenisaspect effectief is, in de zin dat het leidt tot hogere bezoekersaantallen en/of meer tevredenheid dan wel beter geïnformeerde bezoekers. Het ontbreekt aan systematisch onderzoek naar dit aspect.”.

Voorts blijkt ook uit de analyse van de ingediende voorstellen bij de SNS-regeling ‘Digitale Innovatie en Musea’, dat veel musea werken vanuit aannames over beleving die meer op een schot hagel lijken dan een onderbouwde en gerichte aanpak. Bij museumprofessionals is zowel een gebrek aan inzicht in de wijze waarop het publiek een museumbezoek beleeft en ervaart, de zogenaamde publieksbeleving, als op de wijze waarop de musea met die kennis zouden kunnen inspelen met een aanbod aan (crossmediale) diensten.

In DES staan de vraag centraal: Welke mogelijkheden hebben organisaties/musea om een experiencescape zodanig in te richten dat het publiek de gewenste beleving ervaart. En welke invloed heeft crossmedia communicatie hierop?

Deelvragen zijn verder:

  • Wat zijn de belangrijkste aspecten van de museum/event-beleving bij bezoekers? 
  • Hoe onderscheiden verschillende doelgroepen zich in gewenste en bevonden beleving? 
  • Hoe kan het museum/event sturen op een bepaalde beleving? 
  • Wat is de relatie tussen beleving en beeldvorming van musea/events? 
  • Wat voor type beleving wordt door  crossmedia diensten en uitingen gecreëerd? 
  • In hoeverre veranderd de beleving van een museum/event als geheel door crossmediale diensten? 
  • En, welke relatie is er tussen online en offline uitingen voor wat betreft de beeldvorming en de totale beleving van de museum/event-bezoeker?

Samenwerkingspartners: 

•   Universiteit van Amsterdam

•   Joods kwartier 

•   Allard Pierson Museum 

•   FOAM 

•   Amsterdam Museum 

•   Zuiderzee Museum

•   Fries Museum

•   Streekmuseum Tiel 

•   Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling 

•   Beeld en Geluid 

Het project Designing experience scapes wordt uitgevoerd binnen het Heritage Lab van het Amsterdam Creative Industries Network. 

Financiëring 

Dit project is mede gefinancierd vanuit Amsterdam Creative Industries Network, DEStool consultancy, Lectoraat Crossmedia (HvA) en Museumchallenge workshops en masterclasses. 

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien