Centre for Financial Innovation

Young Professionals

Werkende interventies voor financials in het mkb

Project

Binnen een sterk concurrerende arbeidsmarkt staat het midden- en kleinbedrijf (mkb) voor een uitdaging, namelijk het aantrekken én behouden van jonge financiële professionals (financials). Het mkb biedt een rijke leeromgeving voor financials die zelfsturend leren. Welke interventies ondersteunen de ontwikkeling van het zelfsturend leren om financials te interesseren voor en behouden binnen het mkb?

Young professinals in het mkb

In een krappe arbeidsmarkt, met veranderende technologie en flexibilisering, heeft het mkb moeite met het aantrekken en behouden van beginnende financials (professionals die werken in finance binnen drie jaar na diplomering). Zij verwachten er onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. Het mkb biedt echter juist vanaf het begin zelfstandigheid en brede inzetbaarheid en daarmee een rijke leeromgeving. Deze omgeving vraagt echter om zelfsturend leervermogen: het zelf verantwoordelijkheid nemen om ontbrekende kennis en vaardigheden te ontwikkelen en hiervoor de aanpak te kiezen die het meest effectief en efficiënt is.
De vaardigheid van zelfsturend leren blijkt ook cruciaal voor het toekomstige succes van deze financials, omdat ze daarmee kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving en organisatie, zoals kunstmatige intelligentie, duurzaamheid, en veranderingen in belastingwetten, of de opkomst van thuiswerken en decentralisatie.

Onderzoeksvraag en planning

Het mkb zoekt interventies die de ontwikkeling van zelfsturend leren in de context van het mkb faciliteren. Mkb-detacheerders, zelf ook mkb, zetten voor de beginnende financials die zij detacheren de interventies in die zij ook in andere contexten gebruiken en merken dat de mkb-context anders is. Mkb, mkb-detacheerder en beginnende financial hebben onvoldoende zicht op welke interventies het meest optimaal werken voor een duurzaam effect.

Centraal in het onderzoeksproject is de vraag:
Welke interventies stimuleren het zelfsturend leren van beginnende financials binnen de mkb-context zodat zij duurzaam inzetbaar zijn?

Samen met mkb en mkb-detacheerders ontwikkelen we een toolkit met wetenschappelijk onderzochte interventies. Vervolgens onderzoeken we longitudinaal de toepassing in de context van de mkb-praktijk, zodat zichtbaar wordt met welke interventies afgestudeerde financials hun zelfsturend leervermogen vergroten. De toolkit levert blijvend bruikbare, direct toepasbare instrumenten op voor mkb-bedrijven en hun detacheerders voor het effectief begeleiden van beginnende financials. De toolkit met bijbehorende lessons learned, wordt in de laatste fase opengesteld voor het hele mkb, zodat deze sector nieuwe instroom aantrekt en huidige professionals behoudt.

Het doel van dit project is om samen met het mkb en detacheerders te onderzoeken welke interventies specifiek in de mkb-context werken voor de ontwikkeling van zelfsturend leren van beginnende financials.

Het project kent drie werkpakketten:
1. Toolkit met interventies voor ontwikkeling zelfsturend leren in het mkb.
2. Uitvoering, evaluatie en optimalisatie van interventies.
3. De geteste en geoptimaliseerde toolkit met interventies beschikbaar maken voor het mkb.

Samengevat hebben mkb, mkb-detacheerders en beginnende financials baat bij een overzicht van concrete interventies ter stimulering van het zelfsturend leren die bewezen effectief zijn in de mkb-context. De beginnende financial heeft handvaten nodig voor de eigen professionele ontwikkeling, het mkb heeft zelflerende financials nodig voor personeelsbehoud en een kwalitatieve vervulling van finance functies, en detacheerders versterken hun positie binnen het mkb en de kwaliteit van de financials die zij daar detacheren. We gaan op zoek naar de meest effectieve interventies en hoe de samenwerking tussen de betrokkenen geoptimaliseerd kan worden.

Samenwerkingspartners

Externe consortiumpartners:

 • Royal Talent (mkb en detacheerder van beginnende financials)
 • i4talent groep (mkb en detacheerder van beginnende financials)
 • Hofmeier (mkb en detacheerder van beginnende financials)
 • HighQ (mkb en detacheerder van beginnende financials)
 • Save Plastics (mkb met beginnende financials)
 • Zandrecycling Nederland BV (mkb met beginnende financials)
 • SuccesDay Group BV (mkb met beginnende financials)
 • Dux Data BV (mkb met beginnende financials)
 • Get Responsive BV (mkb met beginnende financials)
 • Stichting MKB-Amsterdam (branchevereniging)

Overige partijen:

 • Stichting New Financial Forum (stichting in de expertgroep)
 • Technische Universiteit Eindhoven (professor employability in de expertgroep)
 • Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (brancheorganisatie in de expertgroep)
 • AC-scholenoverleg (brancheorganisatie in de expertgroep)

Verwachte uitkomsten

1. Toolkit voor het begeleiden van beginnende financials met interventies die zijn toegespitst op de bruikbaarheid in het mkb en waarvan de werking in het mkb is getest en geëvalueerd.
De toolkit wordt na afloop van het project opengesteld voor het gehele mkb en biedt inzicht in de effectiviteit, benodigde middelen, randvoorwaarden en samenwerking. De disseminatie van de toolkit dragen wij over aan een mkb-netwerk, zodat de praktische kennis geheel in handen is en blijft van het mkb en dit het netwerk voor begeleiding binnen het mkb verder versterkt.

2. Best practices voor interventies in de werkpraktijk en het ontwikkelen van zelfsturend leren door beginnende finance professionals.

3. Vergroting van enerzijds het zelfsturend leren (en daarmee ook verhoging van vakbekwaamheid) van beginnende finance professionals in de deelnemende mkb-organisaties en anderzijds van de begeleidingsvaardigheden van hun begeleiders in de deelnemende mkb-bedrijven en -detacheerders.

4. Disseminatie van de opgedane kennis via lezingen, artikelen in vaktijdschriften en academische journals.

Meer weten?

Neem contact op:

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Gepubliceerd door  CAREM 19 december 2023

Project Info

Financials in het mkb
Startdatum 02 jan 2024
Einddatum 31 dec 2025