Centre for Economic Transformation | CET

Een communicatieve behoefteanalyse: de analyse van professioneel taalgebruik

Promotieonderzoek

Project

In dit promotie onderzoek worden de taalbehoeften van verschillende professionele gemeenschappen geïdentificeerd. Het doel is om leerdoelen te definiëren die aan de leerbehoefte van taalleerders voldoen en aan de eisen van aan het onderwijs verwante instellingen of organisaties.

In behoefteanalysen wordt taal vaak gezien als een dynamisch fenomeen, beïnvloed door sociale en culturele factoren. De taalgebruiker wordt daarbij beschouwd als een ‘sociaal wezen’ dat taalhandelingen uitvoert binnen een bredere sociale context. Die context geeft op zijn beurt betekenis aan deze taalhandelingen. Het uitgangspunt is dat sociale gemeenschappen op de werkplek hun eigen cultuur hebben, die bestaan uit expliciete en impliciete waarden, normen en procedures. Deze impliciete zaken worden door de gemeenschappen gecommuniceerd en gevormd door taal. Concreet betekent dit dat er wordt gekeken naar wat de leden van professionele gemeenschappen moeten weten en kunnen om gepast te communiceren binnen hun gemeenschap. De nadruk ligt hierbij op de communicatie als onderdeel van de groepsactiviteiten, en op spreek- en schrijfconventies onder invloed van groepsnormen en waarden. Ook wordt ook gekeken naar groepsspecifieke communicatieve situaties en teksten.

Promotor: Prof. Dr. Folkert Kuiken, UvA

Verwachte einddatum: winter 2016/2017

Gepubliceerd door  CAREM 4 november 2015

Project Info

Startdatum 01 sep 2012

Contact

Co-promotor: Dr. Martha Meerman