Centre for Economic Transformation

Onderzoekend werken in de HRM-praktijk

Promotieonderzoek

Project

Hoe kan onderzoek ingezet worden als leerinstrument voor HRM’ers? In dit promotieonderzoek staat het uitvoeren van onderzoek als professionaliseringsvorm van HRM'ers en het HRM-vakgebied centraal.

Onderzoekend handelen

Onderzoekend handelen onderscheidt zich van andere aanpakken door het stimuleren van een open en kritische houding ten aanzien van het ervaren HR-probleem, te beginnen bij het formuleren van een specifieke vraag en de methodische aanpak om vervolgens antwoord op de vraag te formuleren.

Onderzoekend handelen kan een krachtig leermiddel zijn voor de individuele professional, de organisatie en de beroepsgroep, omdat door deze wijze van werken geleerd kan worden welk HR-beleid voor welk HR-probleem in welke situatie effectief is en waarom het effectief is. Binnen de HRM-praktijk kan onderzoek niet alleen ingezet worden om kennis op te leveren over wat werkt en waarom het werkt, maar ook om inzicht te krijgen in belangen en ervaringen van verschillende belangengroepen in de organisatie en voor ‘bottum up’ oplossingen voor HR-vraagstukken.

De centrale vragen over het onderzoekend handelen in dit project zijn:

  1. Welke factoren zijn van invloed op de mate van onderzoekend handelen binnen de HRM-praktijk?
  2. Wanneer levert onderzoekend handelen kwalitatief goede en bruikbare kennis op?
  3. Op welke wijze kunnen HRM’ers onderzoekend handelen inzetten als leerinstrument?

Het project is opgedeeld in drie deelprojecten die de komende vier jaar lopen:

  1. Een explorerend onderzoek naar welke onderzoeksactiviteiten HRM’ers uitvoeren en hoe zij aankijken tegen de kwaliteit en bruikbaarheid van onderzoek binnen de HR-praktijk;
  2. Een brede verkenning van in hoeverre HRM’ers in Nederland onderzoekend werken en welke factoren daar van invloed op zijn;
  3. Een actie-onderzoek waarbij samen met HRM’ers gezocht wordt naar vormen van ‘onderzoekend handelen’ die in de praktijk goed werken.

HRM’ers die gezamenlijk willen ontdekken welke mogelijkheden onderzoekend handelen voor hen en hun organisatie kan hebben? Of HRM’ers die begeleid door onderzoekers in hun eigen organisatie onderzoek willen inzetten om HR-beleid te evalueren of te verbeteren, een specifiek HR-probleem aanpakken, of inzicht willen hebben in ervaringen van (verschillende groepen) medewerkers t.a.v. HR-gerelateerde onderwerpen kunnen contact opnemen met Luca Lopes de Leao Laguna

Promotor: Prof. Dr. R.F. Poell, Tilburg University

VERWACHTE EINDDATUM: VOORJAAR 2019

Gepubliceerd door  CAREM 10 maart 2016

Project Info

Startdatum 01 mrt 2015
Einddatum 01 mrt 2019

Contact

Co-promotor Martha Meerman