Centre for Economic Transformation | CET

Capturing the Imaginary:

Students and Other Tribes in Amsterdam

Project

Amsterdam en de onderwijsinstellingen in Amsterdam zeggen baat te hebben bij het aangaan van lange termijnbindingen met een diverse populatie van hoger opgeleiden.

Promotor: Prof. Dr. J. Leerssen, UvA (Letteren; Europese studies)

Toch is er formeel heel weinig bekend over hoe studenten hun verbintenissen met Amsterdam zien, zowel op korte als op lange termijn. De onderzoeksvragen zijn gericht om grip te krijgen op de manier waarop studenten de stad zien en gebruiken, en hoe ze een eventuele toekomst in de stad voor ogen zien. Doel van het onderzoek is tevens een methodologie te ontwikkelen die de diversiteit in perceptie en het gebruik van de hedendaagse stad beter in kaart kan brengen. Met deze methodologie hoopt het proefschrift een bijdrage te leveren aan een betere bottom up verkenning van “de imago’s” van de hedendaagse stad.

Kernwoorden die hieraan ten grondslag liggen zijn: tribal marketing; societing, vertelling (story telling), imagology; plaats, identiteit en reputatie; hedendaagse stad; studenten; studentenstad; jongeren, verzuiling en vermenging.

Verwachte einddatum: december 2015

Op 25 juni 2015 vond er een seminar plaats rondom het proefschrift van Núria Arbonés Arán:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  CAREM 6 augustus 2015

Project Info

Startdatum 01 apr 2010