Centre for Economic Transformation | CET

Banken en het publieke belang:

De dynamiek tussen staatseigenaarschap en burgerzin bij banken na de financiële crisis.

Project

De financiële crisis van 2007 heeft de westerse economieën hard getroffen. Tevens versterkte het de mening van wetenschappers, journalisten en politici dat bankmanagers te sterk geneigd zijn om korte termijnresultaten na te streven teneinde aandeelhouders en hun persoonlijke belangen te behartigen, in plaats van het publieke belang (o.a. Van Staveren, 2012; Minsky, 2015).

In het decennium na 2007 werd er een lawine van kritiek op banken uitgestort over kwesties met kredietverlening aan lokale gemeenschappen en het MKB, omgang met klantenrelaties, ethiek op de financiële markten, het beheersen van particuliere schulden, beloningen, persoonlijke gegevensverwerking, reorganisaties, investeringen in zinvolle producten en duurzaamheid. Debatten over de weerbaarheid tegen risico's blijven voortduren en wetenschappers betogen dat het systeem en het bestuur van het internationale financiële marktsysteem nog steeds een bedreiging vormen voor de economische stabiliteit en de levensvatbaarheid van banken (Vogl, 2014; Pettifor, 2013; Underhill, 2014; IMF, 2016).

Gepubliceerd door  CAREM 6 mei 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2018
Einddatum 01 feb 2022