Centre for Economic Transformation | CET

Succes- en faalfactoren van webwinkels

Project

Het lectoraat Online Ondernemen was voorzitter van de expertgroep Online Ondernemen van het onderzoeksprogramma Shopping2020. MarktplaatsZakelijk was de gastheer van deze expertgroep.

Shopping2020 is een initiatief van Thuiswinkel.org en brancheverenigingen en bedrijven uit verschillende sectoren. Shopping2020 heeft als doel om een toekomstvisie op de online verkoop van producten en diensten te ontwikkelen in een breed maatschappelijk perspectief. 'Hoe shopt de consument online in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat online ondernemend Nederland succesvol hierop in kan spelen?' is de vraag die centraal staat in het Shopping2020-programma. Negentien expertgroepen bestaande uit ruim 600 experts uit het veld werkten mee aan dit onderzoeksprogramma.

De expertgroep Online Ondernemen heeft zich gericht op de vraag welke factoren van invloed zijn op de overlevings- en groeikansen van webwinkels in verschillende ontwikkelingsstadia, aan welke ondersteuning en kennis vanuit brancheorganisaties zij behoefte hebben en welke maatregelen genomen kunnen worden op bedrijfs-, sector- en nationaal niveau om (startende) webwinkels een betere slagingskans te geven.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met lector Jesse Weltevreden.

Gepubliceerd door  CAREM 12 augustus 2014

Project Info

Startdatum 24 jan 2014