Centre for Economic Transformation | CET

Online Ondernemen Readiness Scan

Project

Online marketing is vandaag de dag vrijwel onmisbaar voor elk bedrijf. Sinds de opkomst van het internet zijn er steeds meer online klantcontact- en verkoopkanalen beschikbaar gekomen die bedrijven onder andere kunnen inzetten om hun naamsbekendheid te vergroten, de relatie met hun klanten te verbeteren en meer omzet te genereren: (mobiele) websites, webshops, social media en mobiele applicaties (apps).

De vraag rijst in hoeverre bedrijven ook effectief gebruikmaken van deze nieuwe online marketingkanalen. Middels een ontwikkelde 'Online Ondernemen Readiness Scan' geeft het lectoraat Online Ondernemen antwoord op deze vraag.

Methode

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de minor Marketing Tomorrow van de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Studenten van de minor nemen een door het lectoraat ontwikkelde schriftelijke enquête af bij met name MKB-bedrijven in een specifieke branche. Per onderzoek worden tussen de 110 en 130 bedrijven ondervraagd over de mate waarin zij gebruikmaken van online marketing. Jaarlijks wordt het onderzoek, afhankelijk van het aantal aan de minor deelnemende studenten, twee tot vier keer uitgevoerd.

Output

Naast een onderzoeksrapport zullen de resultaten gepubliceerd worden in vaktijdschriften. Sinds 2012 zijn de volgende rapporten verschenen, die gratis te downloaden zijn:

Publicaties

Voor meer informatie over de Online Ondernemen Readiness Scan kunt u contact opnemen met lector Jesse Weltevreden en docent/onderzoeker Han Boels .

Gepubliceerd door  CAREM 1 september 2014

Project Info

Startdatum 01 sep 2012