Centre for Economic Transformation | CET

Onderzoek: Organising Smart Ciy projects

Project

Het van de grond krijgen van smart city oplossingen gaat niet alleen over het ontwikkelen en toepassen van technologie: het vraagt om nieuwe netwerken en management competenties. Oplossingen worden niet ontwikkeld en geïmplementeerd door één bedrijf, maar binnen netwerken, op de intersectie van technologieën en industrieën en met de betrokkenheid van de burgers/ eindgebruikers. Samenwerking is de sleutel in de ontwikkeling van innovatieve technologisch gedreven oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken in steden.

In opdracht van Amsterdam Smart City, analyseerden we een totaal van 12 smart city projecten op het gebied van energie, mobiliteit en circulaire economie. Op basis van een analyse van elk project en de thema's, hebben we een aantal "belangrijke inzichten" verkregen met een focus op projectkenmerken, het partnerschap, proces en de betrokkenheid van de gebruikers, de gecreëerde waarde van het project, het opschaalpotentieel en belangrijke inzichten. Met andere woorden, lessen die relevant kunnen zijn voor andere projecten en steden.

Amsterdam Smart City (ASC) is het innovatieplatform van de Metropoolregio Amsterdam die voortdurend bedrijven, bewoners, gemeente en kennisinstellingen uitdagen om innovatieve ideeën en oplossingen te testen voor de stedelijke problematiek. Amsterdam Smart City is uitgegroeid tot een platform met meer dan 110 partners die actief zijn in meer dan 70 innovatieve projecten. De HvA is als kennispartner actief in verschillende Amsterdam Smart City projecten. Samen met partner Amsterdam Smart City willen we bijdragen aan een slimme stad waar de stedelijke stakeholders samen leren te innoveren en oplossingen te co-creëren die de stedelijke kwaliteit van leven verbetert en nieuwe business mogelijkheden genereert.

Het doel van het onderzoek is om de ‘best practices’ en geleerde lessen in een breed scala van smart city projecten in de metropoolregio Amsterdam naar boven te halen. Op basis van een analyse van elk project en de thema's, hebben we een aantal belangrijke inzichten gekregen die relevant kunnen zijn voor andere projecten en steden. Op deze manier kunnen nieuwe smart city projecten profiteren van de kennis die is opgedaan in eerdere projecten.

We selecteerden projecten in de volgende drie gebieden: energie, mobiliteit en circulaire economie. Voor elk project verzamelden we bestaande documentatie en rapporten en hielden we diepgaande semi-gestructureerde interviews met 3-4 partners die betrokken waren in het project.

De volgende onderwerpen zijn onderzocht:

  • De geschiedenis van de projecten, dynamiek en "kantelmomenten".
  • Het partnerschap, initiatief, eigenaarschap en leiderschap.
  • De toegevoegde waarde van het project (in economische, sociale en milieu termen), ambitie versus realiteit.
  • De innovatieve aspecten van het project.
  • Opschaling: In hoeverre is het (pilot) project opgeschaald na de eerste fase. We onderscheiden drie soorten upscaling: Expansion, Replication, en de Roll-out.
  • De rol van het Amsterdam Smart City Platform in het project.

De interviews werden gehouden door drie teams van twee onderzoekers (één team per thema, energie, mobiliteit en circulaire economie. De gegevens werden geanalyseerd in twee fasen. In fase één voerden we een cross-case vergelijking uit binnen elk subthema en in fase twee hebben we een gehele cross-case analyse gedaan.

De eindpublicatie ‘Organising Smart City Projects: Lessons from Amsterdam’ kan hier gedownload worden.

Op basis van de evaluatie en de cross-case analyse van de 12 smart city projecten zijn een aantal belangrijke inzichten getrokken: lessen voor ondernemers die (willen) werken aan smart city initiatieven.

De projecten die werden geselecteerd voor de analyse zijn: Energie Atlas, Smart Light, Klimaatstraat, Buurzaam Geuzenveld, Cargohopper, Mokum Mariteam, REloadIT, WeGo Fleet Mobility, De Ceuvel, Fair Meter, Locally Grown Paint en Wasted Lab.

Ze worden allen gekenmerkt door samenwerking tussen publieke partners en private partners, als ook NGO organisaties en focussen, naast ecologische waarde, op economische en maatschappelijke waarde creatie. Elk project heeft zijn eigen uitdagingen in opschaling.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 7 december 2016

Project Info

Startdatum 01 okt 2015
Einddatum 30 nov 2016