Centre for Economic Transformation | CET

Onderzoek: open data in steden

Project

Het lab is betrokken bij een internationale studie over open data in steden. Welke vormen van open data-initiatieven kunnen we vinden in een stad als Amsterdam en hoe worden deze initiatieven omarmd. Dit onderzoek heeft als doel om de balans op te maken van de recente ontwikkelingen na het ontsluiten van open data in steden.

Het openbaar maken en hergebruiken van data in de stad is wereldwijd steeds een belangrijker onderwerp. Men gelooft dat het openbaar maken van data de democratische participatie, verantwoording en transparantie verhoogt, maar ook de lokale dienstverlening verbeterd, innovatie stimuleert en nieuwe business mogelijkheden creëert. Een recent onderzoek gaf aan dat meer dan 400 steden actief zijn in open data, en het aantal groeit elke dag. Toch zijn er nog vele uitdagingen voor open data, zoals de overheidscultuur en bestaande belangen, regelgeving en de kwaliteit en de veiligheid van de gegevens. Steden pakken deze problemen op verschillende manieren, mobiliseren verschillende type belanghebbenden en gebruikers, en experimenteren met nieuwe bestuurs- en innovatiemodellen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Luís Carvalho voor de European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR): een instituut dat streeft naar diepgaand inzicht in hoe steden zich ontwikkelen en hoe ze worden gemanaged. Luís Carvalho is geïnteresseerd in de lange termijn economische ontwikkeling van steden en regio's. Binnen dit brede werkveld houdt hij zich bezig met

  • de sociaal-ruimtelijke dynamiek van kennis en innovatie
  • de relatie tussen transnationale netwerken van bedrijven en regionale ontwikkeling
  • de rollen van stedelijk en regionaal beleid op deze processen.

De specifieke case study van Amsterdam is een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Dit onderzoek heeft tot doel de randvoorwaarden en nieuwe veelbelovende manieren te vinden om open data in de samenleving te versnellen. Een paar belangrijkste vragen in dit onderzoek zijn:

  • Welke vormen van open data-initiatieven kunnen we vinden in steden?
  • Welke strategieën, beleid en instrumenten worden ingezet, en hoe? (als datawarehouses, onderwijsprogramma's, regelingen en incentives, "app feesten", dashboards, living labs, etc.)
  • Wie is betrokken, en op welke manier (lokale en nationale overheid, particuliere bedrijven, ondernemers, maatschappelijke activisten, burgers groepen, universiteiten)?
  • Hoe overwinnen steden open data barrières? Wat zijn de dilemma’s, belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren?
  • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van "civic ondernemers"? Hoe worden nieuwe 'apps' en open data innovaties opgeschaald van de ene stad naar de volgende, en via welke business modellen?
  • Welke effecten van open data-initiatieven zijn al zichtbaar in de steden (als transparantie, samenwerking, innovatie, culturele veranderingen, enz.)?

Bovenstaande onderzoeksvragen worden beantwoord op basis van een aantal diepte-case studies in 'open data steden’: met name in Europa en Noord-Amerika. Een eerste pilot case study werd uitgevoerd in Helsinki en de tweede case study in Amsterdam door middel van diepte-interviews met stakeholders betrokken bij open data initiatieven. De interviews zijn semi-gestructureerd en gebaseerd op eigen ervaring, perspectief en kennis op het gebied.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 2 november 2016

Project Info

Startdatum 02 nov 2016